Send us files!

Droppsonen er tilrettelagt for overføring av filer til Petroleumstilsynet som er for store til vanlig e-post. Du kan sende e-post til hovedmottaket eller til en navngitt saksbehandler i Ptil. Du blir også bedt om å oppgi din e-postadresse. Denne vil kun bli benyttet til å sende deg en kvittering.

Petroleumstilsynet
Transfer Large Files With Filemail
The files have been successfully sent!