Jak odesílat vysoce kvalitní fotografie: 6 bezplatných metod

Ace12. března 2024
Odesílání vysoce kvalitních fotografií

Jak odesílat vysoce kvalitní fotografie: 6 bezplatných metod

Tento článek uvádí 6 způsobů, které můžete použít k odesílání vysoce kvalitních fotografií bez ztráty kvality. Jedná se o tyto metody:

  • Tyto způsoby: E-mail
  • Bluetooth
  • AirDrop
  • Wi-Fi Direct
  • Fotky Google
  • Souborová pošta: Aplikace pro sdílení souborů

Pokud chcete sdílet soubory pomocí kabelu USB nebo karty SD, přečtěte si náš článek o přenosu souborů z telefonu do počítače.

Sdílení až 5 GB obrázků ve vysokém rozlišení
Zdarma Bez nutnosti registrace
Nahrávání obrázků zdarma

Problémy s odesíláním vysoce kvalitních obrázků

Představte si, že jste fotograf, který pracuje se snímky s vysokým rozlišením. Kam byste šli, kdybyste chtěli nahrát své dílo na internet? Co byste použili, kdybyste chtěli svým klientům posílat vysoce kvalitní fotografie?

Existuje mnoho řešení, která můžete použít k odesílání fotografií. Ale pokud jde o odesílání vysoce kvalitních fotografií, některá z těchto řešení přinášejí vlastní problémy:

  • Odeslané snímky trpí ztrátou kvality, protože jsou automaticky komprimovány nebo převedeny do ztrátového formátu.
  • nemožnost odesílat velké soubory kvůli omezení velikosti souborů
  • Nelze nahrávat určité typy souborů
  • Nelze sdílet soubory na velké vzdálenosti

Tyto problémy musí obcházet nejen fotografové, ale také ti, kteří pracují s obrázky ve vysokém rozlišení. Nespočet firem zabývajících se elektronickým obchodováním vyžaduje pouze fotografie ve vysokém rozlišení, aby mohly zobrazit prodávané produkty způsobem, který návštěvníci a kupující požadují.

Když už jsme u toho, jaké metody můžete použít pro zasílání snímků ve vysokém rozlišení?

6 metod pro odesílání vysoce kvalitních fotografií

Existuje mnoho způsobů, jak sdílet vysoce kvalitní fotografie, a každý z nich má své výhody i nevýhody. Pojďme se na jednotlivé metody podívat blíže.

zasílání obrázků ve vysokém rozlišení e-mailem

1. E-mail

E-mail nebyl navržen pro zasílání fotografií, ale lze jej použít, pokud velikost obrazových souborů nepřesahuje maximální velikost přílohy. Níže jsou uvedeny typické velikosti příloh u hlavních poskytovatelů bezplatných e-mailových služeb.

Poskytovatel e-mailu

Maximální velikost přílohy souboru

Gmail25 MB
Server Microsoft Exchange10 MB
Outlook20 MB

Jak odesílat fotografie bez ztráty kvality pomocí e-mailu

1. Klikněte na Nový e-mail nebo na Vytvořit.

2. Zadejte e-mailovou adresu zamýšleného příjemce.

3. Vyplňte předmět a volitelný text těla.

4. Klepněte na tlačítko Připojit soubor a vyberte obrázky, které chcete odeslat.

5. Až budete připraveni, klikněte na tlačítko Odeslat.

Pokud odesíláte z počítače, můžete více snímků zkomprimovat do jednoho archivního souboru, například do souboru Zip nebo RAR. Archiv pak přiložíte pomocí možnosti přiložení a můžete začít odesílat.

Pokud plánujete odeslat fotografie e-mailem ze smartphonu, můžete přejít přímo do galerie a vybrat snímky, které chcete odeslat. Po výběru možnosti sdílení se v nabídce zobrazí různé metody. Jednou z těchto metod bude odeslání prostřednictvím vašeho primárního e-mailového účtu, který je propojen s vaším telefonem.

Ještě budete muset vyplnit e-mailovou adresu příjemce, předmět a volitelný text těla.

Klady

Zápory

1. Odeslání obrázku je stejně snadné jako odeslání e-mailu.1. Velikost přílohy e-mailu může bránit odesílání velkých obrázků.
2. Více obrázků lze odeslat buď jako přílohu, nebo komprimovaných do jedné složky.2. Někteří e-mailoví klienti a poskytovatelé automaticky komprimují nebo mění velikost obrázků.
3. Odesílání velkého množství obrázků může být pracné a časově náročné.
sdílení souborů pomocí technologie bluetooth

2. Bluetooth

Bluetooth byl kdysi po léta hlavní metodou sdílení obrázků. Byla to nejjednodušší možnost, jak posílat vysoce kvalitní fotografie, rozhodně při sdílení s přáteli a rodinou.

Většina chytrých telefonů je vybavena technologií Bluetooth a pro sdílení vysoce kvalitních snímků můžete nainstalovat klíč Bluetooth i do počítače.

Jak posílat fotografie bez ztráty kvality přes Bluetooth

1. Na zařízení, ze kterého chcete odesílat snímky, zapněte Bluetooth.

2. Přijímač musí rovněž zapnout Bluetooth.

3. Poté je třeba zařízení spárovat:

i) počítač jako vysílající zařízení

a. Přejděte na Start > Nastavení > Zařízení > Bluetooth a další zařízení.

b. Klikněte na možnost Přidat Bluetooth nebo jiné zařízení.

c. Vyberte možnost Bluetooth.

d. Na další obrazovce se zobrazí seznam přijímacího zařízení, klikněte na něj.

e. Na přijímacím zařízení klikněte na Pair (Spárovat) a na počítači klikněte na Connect (Připojit).

ii) Telefon se systémem Android jako odesílající zařízení

a. Přejděte do nabídky Nastavení > Bluetooth.

b. Podívejte se do části Dostupná zařízení, kde uvidíte seznam přijímajících zařízení, a klikněte na něj.

c. Na počítači se zobrazí oznámení: Přidat zařízení, Klepnutím na nastavte své [název zařízení].

d. V telefonu klepněte na Paid a v počítači klepněte na Connect.

4. Přejděte na obrázek, který chcete sdílet.

i) Sdílení obrázku z počítače

a. Klepněte pravým tlačítkem myši na obrázek a vyberte možnost Odeslat do > Zařízení Bluetooth.

b. Vyberte uvedené přijímající zařízení a klikněte na tlačítko Další.

c. V telefonu klikněte na tlačítko Přijmout.

ii) Sdílení obrázku z telefonu

a. Klepněte na ikonu Sdílet.

b. Přejděte na ikonu Bluetooth.

c. Na obrazovce Zvolit zařízení Bluetooth klepněte na název počítače.

d. V počítači potvrďte, že chcete soubor přijmout.

Výhody a nevýhody sdílení obrázků pomocí Bluetooth

Klady

Nevýhody

1. Běžná technologie v mobilních zařízeních, tiskárnách a mnoha dalších přístrojích.1. Zařízení musí být blízko sebe, maximální vzdálenost je přibližně 100 metrů od sebe.
2. Zdarma k použití, pokud ji již máte přítomnou ve svých zařízeních, a levná instalace, pokud ji nemáte.2. Malá šířka pásma a nižší přenosová rychlost do 25 Mb/s.
3. Technologie je bezdrátová; nepotřebujete tedy připojení k internetu.3. Posílání snímků po jednom je neefektivní.
4. Při sdílení souborů můžete zachovat neporušenou kvalitu snímků.
airdrop vysoce kvalitní fotky

3. AirDrop

Airdrop je služba pro sdílení souborů, kterou mohou používat uživatelé Apple. Lze ji použít ke sdílení obrázků mezi všemi typy zařízení Apple, jako je iPhone, iPad a MacBook.

Jedná se o službu bezdrátového přenosu, která využívá Wi-Fi i Bluetooth. Soubory lze přenášet na krátkou vzdálenost, takže příjemce nesmí být vzdálen více než 30 stop.

Jak posílat vysoce kvalitní fotografie pomocí služby AirDrop

1. Otevřete ovládací centrum na iPhonu. Klepněte na ikonu AirDrop a vyberte možnost Pouze kontakty nebo Všichni.

2. Poté zapněte Wi-Fi a Bluetooth, pokud nebyly zapnuty automaticky.

3. Příjemce bude muset mít také zapnutý AirDrop a zapnuté Wi-Fi a Bluetooth.

4. Přejděte na obrázek, který chcete sdílet, a vyberte možnost Sdílet.

5. V možnosti AirDrop můžete vybrat osobu, se kterou chcete obrázek sdílet.

6. Příjemce bude muset přenášený soubor přijmout.

Výhody a nevýhody používání služby AirDrop k přenosu obrázků

Klady

Nevýhody

1. Velikost obrázku zůstává zachována.1. Pouze pro uživatele Apple, což znamená zařízení jako iPhone, Mac, iPad atd.
2. Jedná se o rychlou službu.2. Zařízení by měla být blízko sebe, jinak služba nefunguje.
3. AirDrop usnadňuje sdílení souborů.3. AirDrop nebude fungovat, pokud není zapnuto rozhraní Bluetooth i Wi-Fi.
odesílání souborů lokálně pomocí wifi

4. Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct, někdy označovaná jako Wi-Fi P2P, je bezdrátová komunikační technologie, která umožňuje dvěma zařízením navázat přímé spojení a sdílet soubory. Tato technologie umožňuje prohlížení a sdílení souborů bez připojení k internetu, ani bez směrovače Wi-Fi.

Pomocí technologie Wi-Fi Direct můžete mezi zařízeními sdílet obrázky ve vysokém rozlišení. Je to podobné jako Bluetooth, i když přenosové rychlosti jsou vyšší a zařízení není třeba párovat.

Jak používat funkci Wi-Fi Direct k odesílání fotografií ve vysoké kvalitě

1. V systému Android přejděte do nabídky Nastavení > Wi-Fi, přejděte dolů a klepněte na možnost Další nastavení.

2. Vyberte možnost Wi-Fi Direct. Pokud není k dispozici, musíte zapnout funkci Wi-Fi a GPS Location.

3. Zapište si název sítě a přístupový kód.

4. V počítači přejděte do nabídky Nastavení > Síť a internet.

5. Vyberte možnost Wi-Fi > Spravovat známé sítě a poté možnost Přidat novou síť.

6. Zadejte název sítě a bezpečnostní klíč (přístupový kód). Počítač a systém Android jsou nyní připojeny.

Výhody a nevýhody sdílení pomocí Wi-Fi Direct

Klady

Nevýhody

1. Bezpečné připojení pomocí protokolu WPA2.1. Data můžete sdílet pouze s blízkými příjemci.
2. Přímé připojení a komunikace mezi zařízeními.2. Relativně vysoká spotřeba energie ve srovnání s jinými řešeními.
3. Zařízení Wi-Fi Direct může pracovat se staršími zařízeními Wi-Fi, která nemají funkci Wi-Fi Direct.3. Funkce Wi-Fi Direct není v zařízeních Apple k dispozici, takže tuto metodu nelze použít ke sdílení souborů mezi zařízeními Apple a jinými zařízeními.
4. Přenosová rychlost může být až 250 Mb/s, což je rychlejší než u Bluetooth.4. Není tak univerzální jako Bluetooth.
5. Není vyžadováno připojení k internetu.
Google Photos pro přenos vysoce kvalitních obrázků

5. Fotky Google

Aplikace Fotky Google je cloudová aplikace, kterou můžete používat k nahrávání a správě snímků. Můžete ji také použít jako záložní úložiště a uvolnit tak místo ve smartphonu a počítači.

Jak odesílat vysoce kvalitní fotografie pomocí aplikace Fotky Google

1. Přejděte na album nebo fotografii, kterou chcete sdílet.

2. Klepněte na ikonu Sdílet (tři spojené tečky).

3. Vyberte požadovanou možnost sdílení, například jméno kontaktu, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo osoby, se kterou chcete sdílet.

Výhody a nevýhody sdílení obrázků pomocí Fotek Google

Klady

Nevýhody

1. Bez reklam.1. Maximální velikost souboru je 16 MB pro obrázky, což může být nedostatečné pro lidi, kteří sdílejí obrázky s velmi vysokým rozlišením.
2. Silná integrace se systémem Android.2. Jako vždy u produktů a služeb společnosti Google existují problémy s ochranou osobních údajů.
3. Bezplatné úložiště až do velikosti 15 GB, které je však sdíleno s Diskem Google.
Filemail pro odesílání vysoce kvalitních fotografií

6. Filemail: Pro zasílání vysoce kvalitních fotografií

Aplikace pro sdílení souborů jsou cloudové služby. Všechny fungují na základním předpokladu, kterým je nahrávání souborů, jako jsou obrázky, videa a dokumenty, prostřednictvím jejich webových stránek nebo aplikací. Soubory jsou uloženy v jejich cloudech. Vašim zamýšleným příjemcům je poskytnut odkaz, který použijí pro přístup k souborům a jejich stažení.

Služby pro sdílení souborů obvykle nabízejí omezené bezplatné služby a placené plány, které nabízejí více funkcí.

Jednou z takových služeb pro sdílení souborů jeFilemail, který také nabízí omezenou bezplatnou službu. Zdarma můžete odeslat až 5 GB, přičemž počet příjemců ani počet stažení není omezen.

Kroky pro sdílení vysoce kvalitních obrázků pomocí služby Filemail

Odesílání souborů pomocí služby Filemail je stejně snadné jako používání e-mailu. Obrázky můžete sdílet pomocí:

1. Přiložením souborů nebo složek, které chcete sdílet, případně můžete obrázky přetáhnout.

2. Přidání e-mailových adres příjemců.

3. Přidejte předmět zprávy.

4. Vyplňte Tělo zprávy, ačkoli je to nepovinné.

5. Klepněte na tlačítko Odeslat.

Vaši příjemci obdrží e-mail s odkazem ke stažení, aby měli přístup ke všem souborům, které jste sdíleli. Nebo můžete odkaz ke stažení sdílet jakýmkoli způsobem, například prostřednictvím aplikace WhatsApp, fóra, sociálních sítí atd.Výhody používání služby Filemail ke sdílení vysoce kvalitních fotografií

Pomocí služby Filemail můžete:

1. Nahrát jakýkoli typ souboru, JPG, BMP, TIF, PSD, jak chcete, Filemail ho přijme.

2. Filemail žádné nahrané obrázky nekomprimuje ani nekonvertuje.

3. Vzhledem k tomu, že se jedná o cloudové řešení, můžete fotografie přenášet do jakéhokoli jiného zařízení s připojením k internetu.

4. S placeným tarifem můžete nahrávat a sdílet obrázky o velikosti od 25 GB do libovolné velikosti souboru. Nebudete muset snižovat rozlišení původního obrázku.

Sdílení vysoce kvalitních fotografií
Bez ztráty kvality
Podívejte se na naše placené plány

Další články o odesílání velkých souborů