HIPAA-Kompatibel Tjänst För Fildelning

För Vårdgivare Och Andra Som Arbetar Med Skyddad Hälsoinformation

HIPAA-kompatibel fildelning

Vad är HIPAA?

Health Insurance Portability and Accountability Act, förkortat HIPAA. Den grundläggande utgångspunkten för HIPAA är att:

1. Möjliggöra säker delning, lagring och överföring av skyddad hälsoinformation (PHI) av auktoriserade personer och enheter.
2. Kontrollera och övervaka graden av utlämnande och användning av PHI.
3. Förbättra det amerikanska hälso- och sjukvårdssystemets effektivitet och ändamålsenlighet.

En annan lag som måste beaktas är Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act (HITECH).

Vem Måste Följa HIPAA?

HIPPA gäller för täckta enheter och affärspartner.

Till de Berörda Enheterna hör:

  • Vårdgivare som läkare, sjuksköterskor, psykologer, tandläkare och kiropraktorer.
  • Organisationer som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster, t.ex. sjukhus, vårdhem, kliniker och apotek.
  • Sjukförsäkringsbolag.
  • Clearinghus.

Affärsbiträden är enheter eller personer som inte definieras som en täckt enhet och som tillhandahåller tjänster till dem eller utför aktiviteter som rör PHI.

Krav För Efterlevnad Av HIPAA

HIPAA innehåller ett antal regler, varav fyra tas upp i det här avsnittet, när det gäller användningen av en HIPAA-kompatibel fildelningstjänst.

Sekretessreglerna

Privacy Rule definierar vilka skyddsåtgärder som måste vidtas för att skydda PHI:s integritet. Den fastställer också begränsningar för utlämnande och användning av PHI utan patientens tillstånd.

Det finns ett antal riktlinjer i Privacy Rule, men en som vi vill lyfta fram är dataskydd som kräver att ePHI ska skyddas med lösenord och andra åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst och för att kontrollera och övervaka behörig åtkomst.

Överensstämmer med integritetsskyddet

Säkerhetsregeln

Säkerhetsregel

Det finns tre delar i säkerhetsregeln som handlar om de nödvändiga specifikationerna för administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder. Genom att följa dessa tre delar underlättas konfidentialitet, säkerhet och integritet för elektronisk PHI (ePHI).

Administrativa Skyddsåtgärder

Process För Säkerhetshantering
Identifiera potentiella risker för ePHI och vidta åtgärder för att minska risken till en lämplig och rimlig nivå.
Säkerhetsförvaltning
Periodisk Utvärdering
Periodisk Utvärdering
Utföra en regelbunden utvärdering av de olika åtgärder som införts för att bedöma hur effektiva de införda åtgärderna är när det gäller att uppnå överensstämmelse med säkerhetsregeln.
Förvaltning Av Informationstillgång
I enlighet med sekretessreglerna för att begränsa utlämnandet av ePHI till det absolut nödvändiga minimum kräver denna åtgärd att det införs policyer som definierar när det är tillåtet att få tillgång till ePHI, vem som är behörig att få tillgång till ePHI och i vilken utsträckning ePHI får utlämnas.
Förvaltning Av Informationstillgång

Tekniska Skyddsåtgärder

Följande är specifika krav som måste uppfyllas när det gäller den teknik som används i samband med ePHI.
Tillträdeskontroll
Tillträdeskontroll
Genomföra åtgärder som gör att endast behöriga personer får tillgång till ePHI.
Kontroll Av Revisionen
Kontroll Av Revisionen
Behålla ett detaljerat och granskningsbart spår av aktiviteter i samband med utlämnande, åtkomst och användning av ePHI.
Integritetskontroll
Integritetskontroll
EPHI måste skyddas mot obehörig ändring och förstörelse.
Autentisering
Autentisering
Kontrollera att en person eller enhet som försöker få tillgång till eller använda ePHI har tillstånd att göra det.
Säkerhetsregel
Autentisering
EPHI måste skyddas mot obehörig ändring och förstörelse.

Tillämpningsregeln

Genomförandebestämmelsen ger Health and Human Services - Office for Civil Rights rätt att genomföra integritets- och säkerhetsbestämmelserna, med befogenhet att utreda, granska och bötfälla berörda enheter och affärspartner.
Tillämpningsbestämmelse

Regeln Om Anmälan Av överträdelser

Anmälan om överträdelse
I denna regel anges hur de berörda enheterna och affärspartnerna måste reagera om det sker en dataintrång. Patienter och Health and Human Services (HHS) måste underrättas inom ett visst antal dagar efter upptäckten av ett dataintrång. När du underrättar relevanta myndigheter och personer om en överträdelse måste du bland den information som ingår ange om det är känt vem som fick tillgång till eller använde ePHI.

Hur Filemail Säkerställer HIPAA-Kompatibel Fildelning

Vi har ett antal funktioner som i vår företagsnivå lösning för hanterad filöverföring som gör det möjligt för dig att följa HIPAA.
Penetrationsrapport.
BAA Redo
Vi använder Business Associate Agreements med alla användare, organisationer och enheter som kräver detta formella standardiserade avtal med oss.
kryptering
Kryptering
Kryptering av dataöverföringen från början till slut med SSL/TSL 256-bitar för att skydda dina data. Filer som du skickar, lagrar och tar emot är säkra och skyddade.
USA-baserade servrar
Lagring Av Data I USA
Med flera servrar baserade i USA kan du vara säker på att dina data lagras i den region du behöver för att uppfylla federala och branschspecifika bestämmelser.
upptäckt av intrång
Övervakning Av åtkomst

Vi tillhandahåller en omfattande övervakningskomponent som låter dig veta vilka filer som skickats och mottagits, av vem och vilka filer som har åtkommits, för att bara nämna några detaljer.

spårning av leveranser
Autentisering

2-faktors Autentisering för att se till att endast behörig personal kan få tillgång till angivna filer. Tack vare SAML/SSOIdentitetshantering i Filemail är en förlängning av din övergripande cybersäkerhetsstrategi.

lösenordsskydd
Sträng Säkerhet
Anpassade utgångsdatum för filer, lösenordsskydd av filer, autentiseringskrav på nedladdningssidor och antivirusskydd visar att vi vidtar kraftfulla åtgärder för att skydda dina filer.
spårning av leveranser
Revisionsklar Provning

Händelser och åtgärder som uppladdning, nedladdning, av vem, när, IP-plats och en mängd andra detaljer innebär att du får följande information Fullständiga spår som kan granskas. vad som händer med dina data och när.

adressbok
Meddelanden I Realtid
Vi håller dig uppdaterad och informerar dig om vad som händer på ditt konto. Du kan också använda en tilläggstjänst som vi erbjuder och som ger dig uppdateringar via SMS.

Ytterligare Fördelar Med Vår HIPAA-Kompatibla Fildelningstjänst

kalkylator

Kostnadseffektivt

Att installera en molnbaserad lösning som uppfyller kraven i HIPAA är en dyr och tidskrävande process. Som en HIPAA-kompatibel filöverföringslösning kan du komma igång med betydligt mindre utgifter.

Rörlighet

Med ett komplett utbud av appar för alla större plattformar kan du få tillgång till skyddad information när du behöver det, oavsett om du är på kontoret eller på annat sätt.
Rörlighet

Vad Mer Ingår I Ditt Filemailkonto

anpassad underdomän

Anpassad Underdomän

märkesvaror
Märkbart Konto
snabbare att överföra
Snabba överföringshastigheter
integrera uppladdningsformuläret
Ladda Upp Formuläret På Din Webbplats
mer lagring
5 TB Lagringsutrymme Per Användare
utmärkt kundsupport
Premium Support

Vad Våra Användare Tycker

Betyg På Mobilappar

iOS App Store
15.4k Betyg: 4.57
4.57/5
Google Play Store
7.78k Betyg: 4.5
4.5/5

Vittnesmål

Jag har använt Filemail i flera månader och tycker att det är mycket lätt att använda. Det löste de problem som vi har här på banken när vi måste skicka stora filer. Plattformen erbjuder också ett säkert sätt att skicka konfidentiell information fram och tillbaka mellan banken och våra kunder.
Bruce Fairbank - Labette Bank
Filemail är det enklaste och snabbaste sättet att skicka stora filer. Några av mina kunder har varit så imponerade av Filemail när de fått mina videor att de har börjat använda det i sina egna företag.
Deborah Alvino - CLVS (Coastal Legal Video)
Filemail har löst alla mina problem med filöverföringar som jag har haft tidigare. Snabbt, pålitligt och användarvänligt. Mycket nöjd med tjänsten. Vi skickar våra shower över hela världen och Filemail är till stor hjälp.
Jorge Elias Alarcon - Hollywood Channel

Några Av Våra Klienter

7-Dagars Provperiod Du Kan Komma Igång På Några Minuter

Skydda Dina Patienter, Ditt Rykte Och Din Verksamhet Med En HIPAA-Kompatibel Fildelningstjänst

Swedish