Sikker dataoverføring og lagring (HTTPS)

Filemail implementerer et omfattende sett med prosedyrer, teknologier og metodikk for å beskytte virksomhetskritisk informasjon. Filemail-plattformen er designet med sikkerhet i tankene, databeskyttelse autentisering og autorisasjon - Filemail tilbyr fleksibilitet og skalerbarhet i som imøtekommer dine spesifikke sikkerhetskrav og infrastrukturstrategi.

Kryptering

Alle filer som er sendt med Filemail er kryptert med TLS-1.2 (AES-256). Dette sikrer at dataene som lastes opp eller lastes ned ikke kan fanges opp av en tredjepart. Vi bruker AES Galois/Counter mode (AES-GCM) i motsetning til AES-CBC - som følge av at sistnevnte er sårbar for polstring av kryptoangrep.

Kryptering

Antivirus

Alle filer som sendes til og fra organisasjonen din blir automatisk scannet for virus og skadelig programvare. Infiserte filer blir fjernet, og en oppføring i revisjonssporet for overføringen genereres. Definisjoner av anti-virus oppdateres automatisk på ukentlig basis.

Stresstestet skytjeneste

Filemail eier og driver sin egen Filemail Cloud over hele verden. Vi bruker ikke Amazon S3 eller Azure Blob-lagring, som mange andre fildelingsselskaper. Serverne våre er fysisk sikret 24/7 av lokale sikkerhetssystemer og det er kun noen få viktige ansatte i Filemail som har ekstern tilgang.

Systemer for inntrengingsdeteksjon oppdager kontinuerlig skadelig trafikk og blokkerer automatisk de IP-adressene som viser uberegnelig oppførsel. Skytjenesten vår lastes automatisk og sikkerhetskopieres i regioner. Oppdateringer og forbedringer blir automatisk installert uten driftsstans.

Stresstestet skytjeneste