Automatisk nedlasting av mottatte filer

Filemail Desktop har muligheten til automatisk å laste ned alle mottatte filer til datamaskinen/serveren din. På den måten trenger du ikke å gjøre dette selv og vente på at nedlastingen skal fullføres.

Du kan spesifisere hvordan filene skal organiseres (i mapper osv.) for å holde perfekt oversikt over alt.

Filintegriteten garanteres ved å laste ned filer i biter som har en hash-signatur.

Denne funksjonen brukes ofte av trykkerier, postproduksjonsselskaper og andre som mottar store filer daglig.

Avmerkingsboks slik at du automatisk kan laste ned filer