Automatisk nedlasting av mottatte filer

Med Filemail Desktop kan du automatisk laste ned alle filer du mottar fra andre. Filene kan legges på din pc/mac - eller på en felles server (filområde). Dermed ligger filene klare når du trenger de - og du behøver ikke å gå manuellt inn og laste de ned.

Du kan spesifisere hvordan filene skal lagres/organiseres i mapper - ut i fra hva som passer arbeidsflyten din best.

Du kan også være helt sikker på at filene lastes ned uten å bli korrupte - vi sjekker integriteten for hver eneste byte som overføres ved å hashe all data.

Den automatiske nedlasintingsfunksjonaliteten er ofte benyttet av trykkerier, post-production firmaer og en rekke andre aktører som mottar mange/store sendinger på daglig basis.

Avmerkingsboks slik at du automatisk kan laste ned filer