SAML / SSO

Security Assertion Markup Language (SAML) jest otwartym standardem pozwalającym na automatyczne logowanie do Filemail. SAML i Single Sign-On ("pojedyncze logowanie") to bardzo ważne składniki polityk bezpieczeństwa cyfrowego w korporacyjnych środowiskach. Dobre praktyki zarządzania tożsamościami wymagają, żeby każde konto użytkownika było limitowane i miało dostęp jedynie do potrzebnych zasobów oraz żeby było zarządzane centralnie. SAML i Single Sign-On zostanie wprowadzone w drugim kwartale 2020.