SAML / SSO

Security Assertion Markup Language (SAML) to otwarty standard, który umożliwia automatyczne logowanie do Filemail. SAML i Single Sign-On są ważne dla każdej strategii cyberbezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Najlepsze praktyki zarządzania tożsamością wymagają, aby konta użytkowników były ograniczone tylko do zasobów, których użytkownik potrzebuje do wykonywania swojej pracy, a także aby były poddawane audytowi i zarządzane centralnie. Filemail obsługuje SSO za pośrednictwem Entra (Azure AD) i Google Workspace.