Super łatwe śledzenie plików i kontaktów

Z łatwością śledź wysyłane i odbierane pliki. Będziemy zapisywać, który z odbiorców odebrał pliki, które wysłałeś - jak również podamy przybliżoną fizyczną lokalizację miejsca, gdzie zostały pobrane.

Śledzenie plików, które udostępniasz innym

Twoi administratorzy mogą zarządzać użytkownikami na Twoim koncie - i przypisywać im właściwe uprawnienia. Zewnętrzne kontakty mogą być zapisywane w książce adresowej - łącznie z listami dystrybucyjnymi. Kontakty mogą być też współdzielone pomiędzy użytkownikami na Twoim koncie firmowym.