Automatyczne pobieranie otrzymanych plików

Filemail Desktop ma opcję automatycznego pobierania wszystkich otrzymanych plików na Twój komputer/serwer. Dzięki temu nie musisz robić tego sam i czekać na zakończenie pobierania.

Możesz określić, jak pliki powinny być zorganizowane (w folderach itp.), aby mieć nad wszystkim kontrolę.

Integralność plików jest gwarantowana przez pobieranie plików w kawałkach, które mają podpisany hash.

Ta funkcja jest często używana przez drukarnie, firmy zajmujące się postprodukcją i inne, które otrzymują duże pliki na co dzień.

Pole wyboru, dzięki któremu można automatycznie pobierać pliki