Gennemtrængningstestrapport

Som en del af udbuddet af en ekstremt sikker filoverføringstjeneste for virksomheder undergår Filemail regelmæssige gennemtrængningstest ved tredjeparts sikkerhedseksperter. Det sker med henblik på at spore potentielle sikkerhedssvagheder, som en angriber kunne udnytte. Virksomhedskunder vil kunne rekvirere gennemtrængningstestrapporterne på forlangende.