SAML / SSO

Jezik za označevanje varnostnih trditev (SAML) je odprt standard, ki omogoča samodejno prijavo v datoteko Filemail. SAML in enotna prijava sta pomembna za vsako strategijo kibernetske varnosti podjetja. Najboljše prakse upravljanja identitete zahtevajo, da so uporabniški računi omejeni le na vire, ki jih uporabnik potrebuje za opravljanje svojega dela, ter da se revidirajo in upravljajo centralno. SAML in enotna prijava bosta objavljena v drugem četrtletju leta 2020.