Företagsstyrd filöverföring MFT

När säkerhet och efterlevnad är av största vikt

Bild av alla Filemail plattformar

Stora företag och multinationella organisationer använder vår lösning för hanterad filöverföring för att få full kontroll över all inkommande och utgående datatrafik. MFT erbjuder ett antal viktiga fördelar som är avgörande för att företag ska kunna uppfylla kraven på efterlevnad när det gäller interna och externa dataöverföringar, t.ex. datakryptering, loggning och omfattande granskningsspår av användar- och filinteraktioner.

Vad är hanterad filöverföring?

Managed File Transfer är en plattform som används för att överföra elektroniska data på ett säkert sätt och samtidigt följa olika regler och mandat. Plattformen erbjuder vanligtvis automatisering, transparens och synlighet, loggar och granskningsbara spår, kryptering och centraliserad administrativ kontroll.

Fördelarna med en säker lösning för hanterad filöverföring

MFT kan hjälpa dig med affärsverksamhet när du behöver det:

 • Du måste kunna skicka data på ett säkert sätt mellan intressenter som kunder, teammedlemmar och affärspartners.

 • För att uppfylla kraven på efterlevnad på grund av överföring av känsliga uppgifter i reglerade branscher.

 • Se till att intressenterna endast får tillgång till relevanta data. Öppenhet och synlighet när det gäller personalens aktivitet och interaktioner med data.

Överensstämmer med en rad mandat och förordningar

Vi kan hjälpa dig att uppfylla regionala och/eller branschspecifika krav på efterlevnad, t.ex. FISMA, SOX och HIPAA i USA och GDPR i EU. Med globalt distribuerade servrar kan vi lagra dina filer i den region du väljer för att ytterligare uppfylla en specifik bransch, nationell och/eller regional bestämmelse.

 • FISMA

 • SOX

 • HIPAA

 • GDPR

 • ISO27001

 • GLBA+

 • GPG13

Inkommande och utgående säker dataöverföring

Med hjälp av MFT kan du minska risken för osäker dataöverföring. Vi använder ett omfattande antal tekniker och processer för att se till att de uppgifter du skickar och tar emot via vår plattform är skyddade. Våra system övervakar ständigt och håller utkik efter skadligt eller oregelbundet beteende med avancerade system för upptäckt av intrång och förbjuder vid behov oseriösa IP:er.

Alla data som laddas upp till eller laddas ner från Filemail krypteras från början till slut med TLS-1/2 (AES-256). Vi använder antivirus för att automatiskt söka efter virus och skadlig kod. Anti-virusdefinitionerna uppdateras varje vecka.

 • kryptering för att skydda filöverföringar

  Kryptering från början till slut

 • lösenordsskydd

  Lösenordsskydd

 • skydd mot virus

  Skydd mot virus

 • upptäcka inkräktare

  Intrångsdetektering

 • rapport om penetrationstest.

  Penetrationsrapport

Administration och autentisering

Administratörer har en centraliserad plats där de kan tilldela privilegier och behörigheter. Genom att använda SAML/SSO kan du hantera identiteter och begränsa vad de kan göra, som en del av din övergripande cybersäkerhetsstrategi. Vi tillhandahåller även 2-faktorsautentisering för att ytterligare underlätta kontrollen av åtkomsten.

 • Kontrollera åtkomst till filer.

  Tillträdeskontroll

 • saml sso

  SAML/SSO

 • sms 2 faktor autentisering

  2-Factor Authentication

Granskningsbara spår via en detaljerad loggbok.

Synlighet och öppenhet

Med Filemail kan du hantera och övervaka utbytet av data och få ökad synlighet med en fullständig granskningsbar spårbarhet. Administratörer av ditt konto får en logg över viktiga händelser och kan också ställa in meddelanden om de vill ha uppdateringar i realtid.

Granskningsbara spår via en detaljerad loggbok.
lätt att konfigurera och dela filer

Lätt att installera och använda

Du kan komma igång med Filemail på några minuter. Det finns ingen komplicerad installation, du behöver inte involvera IT-personal och din personal behöver inte heller genomgå någon omfattande utbildning.

inga komplicerade prisplaner

Kostnadseffektivt

Managed File Transfers är lösningar som är gjorda för företag, och de har ett pris som matchar dem. Vi har en enkel och transparent prissättning som inte höjs ytterligare genom utbildning, konfiguration eller dolda avgifter i det smått och gott.

inga komplicerade prisplaner

Obegränsade funktioner i vår Enterprise Plan

inga komplicerade prisplaner

Obegränsad bandbredd

Inga begränsningar för data som kommer in eller ut.

Obegränsad filstorlek

Skicka och ta emot filer i alla storlekar.

Obegränsat antal mottagare

Dela filer med så många mottagare du vill.

Obegränsade nedladdningar

Inga begränsningar för hur många gånger filer kan laddas ner.

Viktiga fördelar med ett Filemail MFT Enterprise-konto

 • Kontrollera åtkomst till filer.

  UDP-överföringsacceleration

  Våra skrivbordsappar använder ett specialanpassat UDP transfer acceleration protocol som ger dig en otroligt snabb överföringshastighet.

 • saml sso

  Ladda upp formuläret på din webbplats

  Integrera ett uppladdningsformulär med bara en rad HTML och ta emot filer från intressenter på din webbplats.

 • sms 2 faktor autentisering

  Automatiska nedladdningar

  Automatisk nedladdning av mottagna filer så att du är redo att arbeta i stället för att vänta.

Ytterligare funktioner i vår MFT-programvara

din egen anpassade underdomän

Anpassad underdomän

anpassat ditt konto till ditt varumärke

Märkbart konto

spara tid med snabba överföringshastigheter

Snabba överföringshastigheter

flera inkommande sidor

Flera inkommande sidor

Varje användare får 5b lagringsutrymme.

5 TB lagringsutrymme per användare

utmärkt kundsupport

Premium Support

Webbläsare, Windows, Mac, Android, iPhone/iPad, MS Outlook, API

Säker MFT med vilken enhet som helst

appar för alla större plattformar

Vad våra användare tycker

Betyg på mobilappar

iOS App Store

15.4k Betyg: 4.6 iOS score

Google App Store

10.59k Betyg: 4.7 google score

Kundvittnesmål

Bruce Fairbank - Labette Bank

Jag har använt Filemail i flera månader och tycker att det är mycket lätt att använda. Det löste de problem som vi har här på banken när vi behöver skicka stora filer. Plattformen erbjuder också ett säkert sätt att skicka konfidentiell information fram och tillbaka mellan banken och våra kunder.

Deborah Alvino - CLVS (Coastal Legal Video)

Filemail är det enklaste och snabbaste sättet att skicka stora filer. Några av mina kunder har varit så imponerade av Filemail när de fått mina videor att de har börjat använda det i sina egna företag.

Jorge Elias Alarcon - Hollywood Channel

Filemail har löst alla mina problem med filöverföringar som jag har haft tidigare. Snabbt, pålitligt och användarvänligt. Mycket nöjd med tjänsten. Vi skickar våra shower över hela världen och Filemail är till stor hjälp.

Några av våra kunder

 • Austrian Film Commission
 • British Film Institute
 • Bullhouse Media
 • Clear Channel
 • Collage Of Legal Practice
 • Discovery Channel 2019
 • Spare Bank