SAML / SSO

Säkerhets Assertion(Försäkran) Markup Language (SAML) är en öppen standard som tillåter er att automatiskt logga in i Filemail. Saml och 'Single Sign-On' är viktigt föra företags cybersäkerhets strategi. Identitets hanterings bästa utövningar kräver användare konton att vara både begränsade till resurserna användare behöver för att göra deras jobb och bli hanterad centralt. SAML och 'Single Sign-On' släpptes kvartal 2 2020.