SAML / SSO

Security Assertion Markup Language (SAML) är en öppen standard som gör att du automatiskt kan logga in på Filemail. SAML och Single Sign-On är viktiga för alla företags cybersäkerhetsstrategier. Bästa praxis för identitetshantering kräver att användarkonton både begränsas till endast de resurser som användaren behöver för att göra sitt jobb och att de granskas och hanteras centralt. Filemail stöder SSO genom Entra (Azure AD) och Google Workspace.