Full revisionshistorik och styrelse

En 'full audit trail' är skapad för alla aktiviteter i Filemail – som uppladdningar, nedladdningar, inloggningar, utloggningar, besök, öppnade e-poster etc. Detta tillåter administatörerna i din organisation att med enkelhet hålla ordning på alla händelser och affärs känsliga filer inkommande som utgående. Individuella användare kan enkelt hålla full koll på deras egna filer och överföringar – spåra mottagare, nedladdningar etc.

Full adit trail for file sharing activity