Penetrations test rapport

Som en del av att erbjuda en tjänst för företags filöverföring vilket är extremt säker - Filmail genomgår regelbunden penetrations testning av tredjeparts säkerhets experter. Det här görs för att upptäcka potentiella säkerhets brister som en hacker kunde utnyttja. Enterprise kunder kommer att få tillgång till Penetrations Test Rapporter på begäran.