Vaše údaje patří vám (GDPR)

GDPR bylo navrženo tak, abyste jako spotřebitelé a občané měli větší kontrolu nad svými osobními údaji. Ve společnosti Filemail byla ochrana vašich dat vždy nejvyšší prioritou - a nyní jsme ji posunuli o další stupeň výš. Zde je stručný přehled opatření, která jsme přijali, abychom byli v souladu s GDPR:

GDPR bylo navrženo tak, abyste jako spotřebitelé a občané měli větší kontrolu nad svými osobními údaji. Ve společnosti Filemail byla ochrana vašich dat vždy nejvyšší prioritou - a nyní jsme ji posunuli o další stupeň výš. Zde je stručný přehled opatření, která jsme přijali, abychom byli v souladu s GDPR:

  • Zjistili jsme všechny osobní údaje, které shromažďujeme, a vylepšili jsme naše zásady uchovávání údajů. Všechny údaje a metadata související s anonymním (bezplatným) přenosem jsou smazány 7 dní po skončení přenosu. Po vypršení platnosti uživatelského účtu - po 90 dnech nečinnosti automaticky vymažeme všechna uživatelská data. Pro podporu používáme Intercom.io a pro platby Braintree Payment. Vaše data jsou automaticky vymazána i na těchto místech po 90 dnech od vypršení platnosti účtu.
  • Vaše soubory jsou uloženy ve vašem regionu nebo podle vašeho výběru. Ve výchozím nastavení jsou soubory uloženy v datovém centru, které se nachází ve stejném regionu jako místo uživatele, který tyto soubory nahrál (např. přenosy nahrané v EU jsou uloženy v EU). U firemního účtu můžete určit a omezit, ve kterých zeměpisných regionech budou soubory uloženy. Datová centra máme v USA, Norsku, Německu, Španělsku, Nizozemsku, Brazílii, Indii a Austrálii. Vaše další údaje a metadata (například jméno, e-mailové adresy, IP adresy) jsou uloženy na našich hlavních serverech v Nizozemsku (EU).
  • Můžete si vyžádat výpis všech údajů, které o vás uchováváme. Pro podání takové žádosti nás kontaktujte na adrese support@filemail.com.
  • Své osobní údaje můžete snadno aktualizovat, aby byly přesné. Pro jejich aktualizaci přejděte do vašeho profilu nebo nastavení společnosti.
  • Svá data (odeslané soubory a celý účet) můžete kdykoli smazat. Můžete nás také požádat, abychom přestali zpracovávat vaše údaje - v takovém případě trvale odstraníme vaše zákaznické údaje a všechny vaše soubory.
  • Máme zásady ochrany osobních údajů, které jsou snadno pochopitelné a lze se jimi řídit. Zásady ochrany osobních údajů.
  • Při registraci vás nyní žádáme o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Tento souhlas můžete odvolat kontaktováním support@filemail.com (nebo prostřednictvím chatu).
  • Dokumentujeme všechny soubory cookie, které používáme - jak interní, tak i soubory cookie třetích stran. Přečtěte si naše zásady používání souborů cookie](https://support.filemail.com/general/filemail-cookies-policy).
  • Zformulovali jsme dohodu o zpracování osobních údajů podle GDPR, kterou byste jako zákazník měli podepsat a vrátit nám ji na support@filemail.com. Smlouvu si můžete stáhnout zde (PDF).
Text.Features_Common_Gdpr_ImgAlt