Stahování souborů libovolným způsobem

Když někomu pošlete soubory prostřednictvím služby Filemail, může si přijaté soubory stáhnout pěti různými způsoby.
Logo Filemail

Filemail Desktop - Jedná se o nejrychlejší a nejrobustnější způsob stahování souborů, protože protokol Filemail UAP urychluje přenos. Více informací o Filemail Desktop najdete zde.

Webový prohlížeč používající protokol HTTPS

HTTPS - Stahování souborů ve webovém prohlížeči. Tato metoda je jednoduchá a účinná, její nevýhodou je však absence kontroly integrity stahovaných souborů. Poznámka: pro velké soubory (nad 100 GB) důrazně doporučujeme používat aplikaci Filemail Desktop, protože tato aplikace má kontrolu integrity a dokáže snadno překonat přerušení spojení se sítí.

FTP

FTP - Přestože se jedná o více než 40 let starý protokol, stále se používá na mnoha místech. Všechny soubory odeslané pomocí Filemailu lze snadno stáhnout pomocí klienta FTP. Tento protokol má stejnou nevýhodu jako HTTPS: chybí kontrola integrity stahovaných souborů.

 Bit Torrent

Torrent - Tato služba je skvělou volbou, pokud provádíte hromadnou distribuci pomocí Filemailu. Čím více lidí bude stahovat, tím rychlejší bude stahování pro všechny. Naše soukromé torrentové trackery zajistí, že se vaše soubory nedostanou do nesprávných rukou.

Naše specializované nativní aplikace

Aplikace - Pomocí našich aplikací pro iOS a Android můžete snadno stahovat velké soubory (videa atd.) do svých mobilních zařízení.