Volledig auditspoor en beheer

Er wordt een volledig audit spoor aangemaakt voor alle activiteiten in Filemail - zoals uploads, downloads, logins, logouts, bezoeken, geopende e-mails enz. Hierdoor kunnen de beheerders in uw organisatie eenvoudig alle gebeurtenissen en alle bedrijfsgevoelige bestanden bijhouden die binnenkomen en uit. Individuele gebruikers kunnen eenvoudig hun eigen bestanden en overdrachten bijhouden - ontvangers volgen, downloads enz.

Full adit trail for file sharing activity