De Filemail APIs

Filemail biedt een uitgebreide set API-eindpunten die u kunt gebruiken om grote bestanden te verzenden en te ontvangen. Onze eigen apps gebruiken deze API's - en dat kunt u ook. Pak een API sleutel](/apidoc/ApiKey.aspx) en ga dan naar onze API docs.

U kunt onze API's gebruiken vanuit vrijwel elke programmeertaal, zoals:

.NET
Java
Python
C++
PHP
Javascript
Clojure
C#
Bash
Powershell