Ocenenia A Uznania

Uznanie Odborníkov Z Odvetvia A Našich Používateľov

Súbory našich používateľov zdieľame od roku 2008. Za ten čas sme poskytli hviezdne služby, ktoré ocenili používatelia aj širšia obchodná komunita. Na tejto stránke sme sa podelili o niektoré z ocenení, ktoré sme získali.

Gartner Properties: Capterra, GetApp a Software Advice 2023

"Správy Capterra Shortlist predstavujú subjektívne názory jednotlivých recenzií koncových používateľov, hodnotenia a údaje použité na základe zdokumentovanej metodiky; nereprezentujú názory spoločnosti Capterra ani jej pridružených spoločností, ani nepredstavujú ich podporu."

Odkaz na správu.

Správy Capterra Shortlist predstavujú subjektívne názory jednotlivých recenzií koncových používateľov, hodnotenia a údaje použité na základe zdokumentovanej metodiky; nereprezentujú názory spoločnosti Capterra ani jej pridružených spoločností, ani nepredstavujú ich podporu.

"Vedúce kategórie predstavujú subjektívne názory jednotlivých recenzií, hodnotení a údajov koncových používateľov, ktoré sa uplatňujú na základe zdokumentovanej metodiky; nie sú ani
nepredstavujú názory spoločnosti GetApp ani jej pridružených spoločností, ani ich neschvaľujú."

Odkaz na správu.

Odznak Vedúci kategórie je ochranná známka a servisná značka spoločnosti Gartner, Inc. a/alebo jej pridružených spoločností a používa sa tu so súhlasom. Všetky práva vyhradené. GetApp Category Leaders predstavujú subjektívne názory jednotlivých koncových používateľov recenzií, hodnotení a údajov aplikovaných na základe zdokumentovanej metodiky; nepredstavujú ani názory ani nepredstavujú podporu spoločnosti GetApp alebo jej pridružených spoločností.

"FrontRunners" predstavujú subjektívne názory jednotlivých recenzií, hodnotení a údajov koncových používateľov, ktoré boli použité na základe zdokumentovanej metodiky; nepredstavujú názory ani
Software Advice alebo jej pobočiek."

Odkaz na správu.

FrontRunners predstavujú subjektívne názory jednotlivých recenzií koncových používateľov, hodnotenia a údaje použité na základe zdokumentovanej metodiky; nepredstavujú názory spoločnosti Software Advice ani jej pridružených spoločností, ani ich neschvaľujú.

Gartner Vlastnosti: Capterra, GetApp a Software Advice 2022

"Správy Capterra Shortlist predstavujú subjektívne názory jednotlivých recenzií koncových používateľov, hodnotenia a údaje použité na základe zdokumentovanej metodiky; nereprezentujú názory spoločnosti Capterra ani jej pridružených spoločností, ani nepredstavujú ich podporu."

Odkaz na správu.

Správy Capterra Shortlist predstavujú subjektívne názory jednotlivých recenzií koncových používateľov, hodnotenia a údaje použité na základe zdokumentovanej metodiky; nereprezentujú názory spoločnosti Capterra ani jej pridružených spoločností, ani nepredstavujú ich podporu.

"Vedúce kategórie predstavujú subjektívne názory jednotlivých recenzií, hodnotení a údajov koncových používateľov, ktoré sa uplatňujú na základe zdokumentovanej metodiky; nie sú ani
nepredstavujú názory spoločnosti GetApp ani jej pridružených spoločností, ani ich neschvaľujú."

Odkaz na správu.

Odznak Vedúci kategórie je ochranná známka a servisná značka spoločnosti Gartner, Inc. a/alebo jej pridružených spoločností a používa sa tu so súhlasom. Všetky práva vyhradené. GetApp Category Leaders predstavujú subjektívne názory jednotlivých koncových používateľov recenzií, hodnotení a údajov aplikovaných na základe zdokumentovanej metodiky; nepredstavujú ani názory ani nepredstavujú podporu spoločnosti GetApp alebo jej pridružených spoločností.

"FrontRunners" predstavujú subjektívne názory jednotlivých recenzií, hodnotení a údajov koncových používateľov, ktoré boli použité na základe zdokumentovanej metodiky; nepredstavujú názory ani
Software Advice alebo jej pobočiek."

Odkaz na správu.

FrontRunners predstavujú subjektívne názory jednotlivých recenzií koncových používateľov, hodnotenia a údaje použité na základe zdokumentovanej metodiky; nepredstavujú názory spoločnosti Software Advice ani jej pridružených spoločností, ani ich neschvaľujú.

Crozdesk 2022

Odznak kvality Crozdesk

"Odznak Crozdesk Quality Choice sa udeľuje predajcom, ktorí sa odlišujú od zvyšku trhu. Tento odznak získavajú len riešenia, ktoré si vyslúžia Crozscore 80 alebo vyššie. Túto hranicu prekračuje približne 1/3 riešení na portáli Crozdesk."

Odznak kvality Crozdesk

"Odznak dôveryhodného predajcu spoločnosti Crozdesk sa udeľuje predajcom s vysokou odhadovanou prítomnosťou na trhu alebo podielom na trhu. Ten je založený na algoritmickom odhade počtu používateľov, ktorý určuje algoritmus hodnotenia umelej inteligencie spoločnosti Crozdesk. Tento odznak získava vždy len ~20% riešení."

Finances Online 2021

Ocenenie Supreme Software Award 2021
Ocenenie User Experience Award 2021

Začnite Používať Našu Ocenenú Službu

Plány Pre Profesionálov, Firmy A Podniky

Slovak