Vaša vlastná doména s vlastným formulárom

Ako zákazník Filemailu získate svoju vlastnú doménu (URL), kde môžete prijímať súbory od ostatných. Napr. Https://degree.filemail.com Je ľahko zapamätateľné a ľahko použiteľné.

Forma zobrazená na tejto stránke môže byť výrazne upravená tak, aby vyhovovala potrebám Vašej firmy. Môžete pridať ďalšie polia (textové polia, textové polia, zaškrtávacie políčka, rádiobutóny a rozbaľovacie zoznamy), zmeniť usporiadanie objednávky a prispôsobiť ju podľa potreby pomocou editora WYSIWYG.

Vlastné polia pre formulár na odovzdanie
Nahrať príklad formulára