Úplný audit trail a systém kontroly (governance)

Vytvorí sa úplný audit trail pre všetky aktivity vo Filemail - napríklad nahrávanie, sťahovanie, prihlásenie, odhlásenie, návštevy, otvorené e-maily atď. To umožňuje správcom vo vašej organizácii ľahko sledovať všetky udalosti a všetky obchodné citlivé súbory prichádzajúce a von. Jednotliví používatelia môžu jednoducho sledovať svoje vlastné súbory a prenosy - sledovať príjemcov, súbory na stiahnutie atď.

Full adit trail for file sharing activity