SAML / SSO

Security Assertion Markup Language (SAML) je otvorený štandard, ktorý umožňuje automatické prihlásenie do Filemailu. SAML a Single Sign-On sú dôležité pre akúkoľvek podnikovú stratégiu kybernetickej bezpečnosti. Osvedčené postupy v oblasti správy identity vyžadujú, aby sa užívateľské účty obmedzovali iba na zdroje, ktoré užívateľ potrebuje na vykonanie svojej práce, a aby sa auditoval a riadil centrálne. SAML a jednotné prihlásenie budú uvedené na trh v Q2 2020.