Protokol o penetračnom teste

V rámci poskytovania služby na prenos podnikových súborov, ktorá je mimoriadne bezpečná - spoločnosť Filemail absolvuje pravidelné penetračné testy odborníkov na bezpečnosť tretích strán. Deje sa tak s cieľom zistiť potenciálne bezpečnostné chyby, ktoré by útočník mohol zneužiť. Podnikoví zákazníci získajú prístup k správam o penetračných testoch na požiadanie.