Zdieľanie súborov v súlade s HIPAA

Služba Zdieľania Súborov V Súlade S HIPAA

Pre Poskytovateľov Zdravotnej Starostlivosti A Iných, Ktorí Pracujú S Chránenými Zdravotnými Informáciami

Zdieľanie súborov v súlade s HIPAA

Čo Je HIPAA?

Health Insurance Portability and Accountability Act, skrátene HIPAA. Základným predpokladom HIPAA je:

1. Umožniť bezpečné zdieľanie, uchovávanie a prenos chránených zdravotných informácií (PHI) oprávnenými osobami a subjektmi
2. Kontrola a monitorovanie miery zverejňovania a používania PHI
3. Zlepšiť efektívnosť a účinnosť systému zdravotnej starostlivosti v USA.

Ďalším zákonom, ktorý je potrebné zohľadniť, je zákon o zdravotníckych informačných technológiách pre ekonomické a klinické zdravie (HITECH).

Kto Musí Byť V Súlade S HIPAA?

HIPPA sa vzťahuje na pokryté subjekty a obchodných partnerov

Medzi zahrnuté subjekty patria:

  • Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ako sú lekári, zdravotné sestry, psychológovia, zubári, chiropraktici.
  • Organizácie, ktoré poskytujú zdravotnícke služby, ako sú nemocnice, domovy dôchodcov, kliniky, lekárne.
  • Zdravotné poisťovne.
  • Zúčtovacie strediská.

Obchodní partneri sú subjekty alebo osoby, ktoré nie sú definované ako Krytý subjekt a ktoré im poskytujú služby alebo vykonávajú činnosti, ktoré zahŕňajú PHI.

Požiadavky Na Súlad S HIPAA

HIPAA obsahuje niekoľko pravidiel, z ktorých 4 sú uvedené v tejto časti, pretože sa týkajú používania služby zdieľania súborov v súlade s HIPAA.

Pravidlo O Ochrane Osobných Údajov

Pravidlá ochrany súkromia definujú, aké záruky musia byť zavedené na ochranu súkromia PHI. Stanovuje tiež obmedzenia týkajúce sa zverejňovania a používania PHI bez súhlasu pacienta.

V rámci pravidiel ochrany osobných údajov existuje viacero zásad, ale jedna z nich, na ktorú by sme chceli upozorniť, je ochrana údajov, ktorá vyžaduje zabezpečenie ePHI pomocou hesiel a ďalších opatrení na zabránenie neoprávnenému prístupu a na kontrolu a monitorovanie oprávneného prístupu.

Súlad s ochranou osobných údajov

Bezpečnostné Pravidlo

Bezpečnostné pravidlo

Bezpečnostné pravidlá majú tri časti, ktoré sa týkajú požadovaných špecifikácií týkajúcich sa administratívnych, technických a fyzických bezpečnostných opatrení. Dodržiavanie týchto troch častí uľahčuje dôvernosť, bezpečnosť a integritu elektronického PHI (ePHI).

Administratívne Záruky

Proces Riadenia Bezpečnosti
identifikovať potenciálne riziká pre ePHI a zaviesť opatrenia na zníženie rizika na primeranú a rozumnú úroveň
Riadenie bezpečnosti
Pravidelné Hodnotenie
Pravidelné Hodnotenie
Vykonávať pravidelné hodnotenie rôznych zavedených opatrení s cieľom posúdiť, nakoľko sú zavedené opatrenia účinné pri dosahovaní súladu s bezpečnostnými pravidlami.
Riadenie Prístupu K Informáciám
V súlade s pravidlom o ochrane súkromia, ktoré obmedzuje sprístupnenie ePHI na absolútne nevyhnutné minimum, si toto opatrenie vyžaduje zavedenie politík, ktoré definujú, kedy je povolené povolenie na prístup k ePHI, kto je oprávnený na prístup k ePHI a mieru sprístupnenia ePHI.
Riadenie Prístupu K Informáciám

Technické Záruky

Nasledujú špecifické požiadavky, ktoré sa musia splniť v súvislosti s technológiou používanou v spojení s ePHI.
Kontrola Prístupu
Kontrola Prístupu
Zaviesť opatrenia, ktoré umožnia prístup k ePHI len oprávneným osobám.
Kontrola Auditu
Kontrola Auditu
viesť podrobnú auditovateľnú evidenciu činností súvisiacich so sprístupňovaním, prístupom a používaním ePHI.
Kontrola Integrity
Kontrola Integrity
ePHI musia byť chránené pred neoprávnenou zmenou a zničením.
Overovanie
Overovanie
Overenie, či osoba alebo subjekt, ktorý sa pokúša získať prístup k ePHI alebo ho používať, je na to oprávnený.
Bezpečnostné pravidlo
Overovanie
ePHI musia byť chránené pred neoprávnenou zmenou a zničením.

Pravidlo Presadzovania

Pravidlo o presadzovaní umožňuje Úradu pre občianske práva zdravotníckych a sociálnych služieb presadzovať dodržiavanie pravidiel o ochrane súkromia a bezpečnosti, pričom je oprávnený vyšetrovať, kontrolovať a ukladať pokuty pokrytým subjektom a obchodným partnerom.
Pravidlo presadzovania

Pravidlo O Oznamovaní Porušenia

Oznámenie o porušení
Toto pravidlo stanovuje, ako musia kryté subjekty a obchodní partneri reagovať v prípade porušenia ochrany údajov. Pacienti a zdravotníctvo a sociálne služby (HHS) musia byť informovaní do stanoveného počtu dní po zistení porušenia ochrany údajov. Pri oznamovaní porušenia príslušným orgánom a osobám musíte medzi zahrnutými informáciami uviesť, ak je to známe, kto získal prístup k ePHI alebo ich používal.

Ako Filemail Zabezpečuje Zdieľanie Súborov V Súlade s HIPAA

Máme niekoľko funkcií, ktoré v našej podnikovej úrovni riešenie pre riadený prenos súborov ktoré vám umožnia byť v súlade s HIPAA.
správa o prenikaní
Pripravenosť BAA
So všetkými používateľmi, organizáciami a subjektmi, ktorí s nami vyžadujú túto formálnu štandardizovanú dohodu, používame dohody o obchodnom partnerstve.
šifrovanie
Šifrovanie
Koncové šifrovanie prenosu údajov pomocou 256-bitového protokolu SSL/TSL na ochranu vašich údajov. Súbory, ktoré odosielate, ukladáte a prijímate, sú v bezpečí.
Servery v USA
Ukladanie Údajov V USA
Vďaka niekoľkým serverom so sídlom v Spojených štátoch si môžete byť istí, že vaše údaje sú uložené v regióne, ktorý potrebujete, aby boli v súlade s federálnymi a priemyselnými predpismi.
detekcia narušenia
Monitorovanie Prístupu

Poskytujeme komplexný monitorovací komponent, ktorý vám umožní zistiť, aké súbory boli odoslané a prijaté, kto ich odoslal, aké súbory boli sprístupnené, a to je len niekoľko podrobností.

sledovanie dodávok
Overovanie

2-faktorové overovanie zabezpečiť, aby k určeným súborom mali prístup len oprávnení pracovníci. Vďaka SAML/SSO, správa identít v rámci služby Filemail je rozšírením vašej celkovej stratégie kybernetickej bezpečnosti.

ochrana heslom
Prísne Zabezpečenie
Vlastné dátumy vypršania platnosti súborov, ochrana súborov heslom, požiadavky na overenie na stránkach sťahovania a antivírusová ochrana ukazujú, že sme prijali spoľahlivé opatrenia na ochranu vašich súborov.
sledovanie dodávok
Auditovateľná Skúška

Udalosti a akcie, ako napríklad nahrávanie, sťahovanie, kto, kedy, umiestnenie IP a množstvo ďalších podrobností, znamenajú, že získate úplné auditovateľné stopy o tom, čo a kedy sa deje s vašimi údajmi.

adresár
Oznámenia V Reálnom Čase
Priebežne vás informujeme o tom, čo sa deje na vašom účte. Môžete tiež využiť ďalšiu službu, ktorú ponúkame a ktorá poskytuje aktualizácie prostredníctvom SMS.

Ďalšie Výhody Našej Služby dieľania Súborov V Súlade S HIPAA

kalkulačka

Nákladovo Efektívne

Nastavenie cloudového riešenia, ktoré spĺňa požiadavky HIPAA, je časovo náročný proces. Ako riešenie na prenos súborov v súlade s HIPAA budete môcť začať pracovať s podstatne menšími výdavkami.

Mobilita

Vďaka celej škále aplikácií dostupných pre všetky hlavné platformy môžete pristupovať k chráneným informáciám podľa potreby, či už v kancelárii alebo inde.
Mobilita

Čo Ďalšie Je Zahrnuté Vo Vašom Konte Filemail

vlastná subdoména

Vlastná Subdoména

značkové
Značkový Účet
rýchlejší prenos
Rýchle Prenosové Rýchlosti
integrovať formulár na nahrávanie
Nahrať Formulár Na Vašom Webe
viac úložného priestoru
5 TB Úložného Priestoru Na Používateľa
hviezdna zákaznícka podpora
Prémiová Podpora

Čo Si Myslia Naši Používatelia

Hodnotenie Mobilných Aplikácií

Obchod s aplikáciami pre iOS
15.4k Hodnotenie: 4.57
4.57/5
Obchod Google Play
7.78k Hodnotenie: 4.5
4.5/5

Skúsenosti

Filemail používam už niekoľko mesiacov a jeho používanie je veľmi jednoduché. Vyriešil problémy, ktoré máme v banke, keď potrebujeme posielať veľké súbory. Platforma tiež poskytuje bezpečný spôsob posielania dôverných informácií medzi bankou a našimi zákazníkmi.
Bruce Fairbank - Labette Bank
Filemail je najjednoduchší a najrýchlejší spôsob odosielania veľkých súborov. Niektorí z mojich klientov boli tak ohromení službou Filemail, keď dostali moje videá, že ju začali používať pre svoje vlastné podniky
Deborah Alvino - CLVS (pobrežné právne video)
Filemail vyriešil všetky moje problémy s prenosom súborov, ktoré som mal v minulosti. Rýchly spoľahlivý, priateľský na používanie. Veľmi spokojný so službou. Naše výstavy posielame po celom svete, Filemail je veľkým pomocníkom.
Jorge Elias Alarcon - Hollywood Channel

Niektorí Naši Klienti

7-Dňová Skúšobná Verzia, Ktorú Môžete Spustiť V Priebehu Niekoľkých Minút

Chráňte Svojich pacientov, Reputáciu A Podnikanie Pomocou Služby Zdieľania Súborov v Súlade S HIPAA

Slovak