ง่ายดายสุดในการติดตามไฟล์และผู้คน

สะดวกในการติดตามไฟล์ที่รับส่ง ระบบจะติดตามว่าผู้ใช้คนใดทำการดาวน์โหลดไฟล์ที่คุณส่งไป - และยังประมาณตำแหน่งที่ตั้งของการดาวน์โหลดให้ด้วย

ติดตามไฟล์ที่คุณแชร์ให้ผู้อื่น

ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถจัดการผู้ใช้ของคุณ - และกำหนดสิทธิ์การใช้งานให้เหมาะสมกับผู้ใช้ได้ ที่ติดต่อภายนอกสามารถบันทึกไว้ในสมุดที่ติดต่อ - พร้อมในรายชื่อการแจกจ่าย ที่ติดต่อสามารถแบ่งปันให้ใช้ร่วมกันภายในบริษัทของคุณเองได้ด้วย