Addin ของเราให้คุณส่งไฟล์ขนาดใหญ่ได้โดยตรงจาก Outlook รวดเร็วและปลอดภัย

Filemail สำหรับ Outlook

Filemail Outlook Add-in ทำให้คุณส่งไฟล์ใหญ่ได้โดยตรงจาก Outlook 2013/2016/2019 โดยใช้ Filemail เพียงแนบไฟล์เหมือนที่คุณใช้ตามปกติ Outlook แล้วกดปุ่มส่ง ไฟล์แนบจะถูกย้ายออกไป แล้วอัปโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเราแทน - อีเมลของคุณก็จะเล็ก และถึงมือผู้รับแน่นอน

หมายเหตุ: ในเครื่องจะต้องติดตั้ง .NET Framework 4 !

v1.0.19