ตรวจสอบเส้นทางเต็มรูปแบบและกำกับดูแล

ระบบการตรวจสอบเส้นทางถูกสร้างขึ้นเพื่อทุกรายละเอียดใน Filemail - เช่น การอัปโหลด, การดาวน์โหลด, ลงชื่อเข้า, ลงชื่อออก, การเยี่ยมชม, เปิดอีเมล เป็นต้น เพื่อให้ผู้ดูแลระบบในองค์กรของคุณสามารถตรวจสอบเส้นทางทุกรายการและทุกการส่งรับไฟล์ธุรกิจสำคัญได้อย่างง่ายดาย ผู้ใช้ส่วนบุคคลก็สะดวกในการตรวจสอบเส้นทางรายการไฟล์ของตัวเองได้เช่นกัน - ติดตามผู้รับ, การดาวน์โหลด เป็นต้น

Full adit trail for file sharing activity