เครื่องคำนวณเวลาในการส่งไฟล์

ส่งไฟล์ x GB ต้องใช้เวลานานเท่าไร??

เราถูกถามบ่อย ๆ เกี่ยวกับเวลา x GB นั้นเป็นเท่าใดในการโอนย้าย และจะได้รับความเร็วเท่าใดในการใช้บริการจาก Filemail แน่นอนว่า เมื่อคุณส่งไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น วิดีโอ หรือไฟล์บีบอัดมากมาย เวลาที่ใช้ในการส่งนั้นเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณา

ความจริง คือ มีตัวแปรมากมายที่เกี่ยวข้อง บางตัวแปรนั้นคงที่ อาทิ ความเร็วอินเทอร์เน็ตของคุณ บางตัวแปรก็ไม่คงที่ เช่น ปริมาณความหนาแน่น, เส้นทางที่ใช้, ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณอัปโหลด เป็นต้น ด้วยเหตุผลต่าง ๆ เหล่านี้จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะให้คำตอบตามความเป็นจริงได้

อย่างไรก็ตาม เราสามารถประมาณเวลาที่ใช้ในการส่งโดยใช้ตัวแปรที่กล่าวมาข้างต้นได้ โดยใช้ตัวช่วยคำนวณเวลาในการโอนย้ายไฟล์ของเรา คุณจะพึงพอใจกับเวลาที่ต้องใช้ และยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถประหยัดเวลาได้แน่นอน นี่เป็นสิ่งที่จะได้รับจากโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้โปรโตคอล UDP ของเรา ซึ่งไม่มีปัญหาเหมือนกับการใช้งานแบบโปรโตคอล TCP

ปัญหาหลักของโปรโตคอล TCP กระทบกับเวลาในการโอนย้ายไฟล์

ปัญหาด้านความหน่วง

ค่าความหน่วง เป็นเวลาการเดินทางของการร้องขอข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทาง เมื่อปลายทางตอบสนองแล้ว ก็จะทำการตอบกลับไปยังต้นทาง หลักการทางเทคนิคที่ตรงไปตรงมาของค่าความหน่วงเวลา คือ ระยะทางระหว่างต้นทาง และปลายทางยิ่งห่างเท่าไหร่ ค่าความหน่วงก็นานขึ้นเท่านั้น ค่าความหน่วงสูงจะทำให้เกิดปัญหาคอขวดที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับประสิทธิภาพการทำงาน

ปัญหาด้านการจัดการแบนด์วิดธ์

TCP ใช้แบนด์วิดธ์แค่บางส่วนเท่านั้น ด้วยเหตุผลในการควบคุมความหนาแน่น และการแจ้งรับข้อมูลของผู้รับ UDP นั้นดีที่สุดในด้านนี้ คือ การไม่ต้องการแจ้งรับข้อมูล และไม่ต้องเกี่ยวกับกับความหนาแน่นเลย มันถูกออกแบบมาเพื่อให้อัตราการโอนย้ายข้อมูลสูงสุด ที่ Filemail เรามีบริการที่เหนือกว่า UDP ดังนั้น คุณสามารถควบคุมการใช้แบนด์วิดธ์เองได้ จึงพูดได้ว่า คุณจะได้รับบริการที่สุดจากทั้ง 2 โปรโตคอล

เหตุใดเวลาในการส่งไฟล์ของคุณจึงสั้นกว่าเมื่อใช้บริการของเรา

แชร์ไฟล์ต่างแพลตฟอร์ม

โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้โปรโตคอล UDP เพื่อความเร็วในการโอนย้าย

โปรแกรมสำเร็จรูปของเราสามารถใช้โปรโตคอล UDP ได้ทั้งบน Windows และ Mac ซึ่งช่วยให้การโอนย้ายไฟล์ได้รวดเร็วทันใจ มันใช้ประโยชน์แบนด์วิดธ์ของคุณอย่างเต็มที่ และลดปัญหาที่พบบน TCP ซึ่งทำให้อัตราความเร็วลดลงอย่างมาก จากทฤษฎีสู่โลกแห่งความเป็นจริง

แชร์ไฟล์ต่างแพลตฟอร์ม

เครื่องคำนวณการส่งไฟล์

การคำนวณมีการแสดงเวลาที่ใช้ในการโอนย้ายไฟล์เมื่อใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ UDP ของเรา

ในการใช้การคำนวณของเราจำเป็นต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้:

  1. ขนาดไฟล์: ปริมาณข้อมูลที่คุณต้องการโอนย้ายหน่วยเป็น GB
  2. อัตราความเร็วในการอัปโหลด
  3. ตำแหน่งที่ตั้งในการอัปโหลดของคุณ เช่น ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

ในขณะเดียวกันระบบจะแจ้งถึง:

  1. ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ที่ใกล้ที่สุดที่ข้อมูลของคุณจะอัปโหลดไป เรามีเซิร์ฟเวอร์มากมายกระจายอยู่ทั่วโลก ดังนั้น แค่คุณเลือกตำแหน่งที่ตั้งของตัวเอง เราก็จะอัปโหลดไฟล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ใกล้ที่สุดให้
  2. เวลาที่ใช้ในการโอนย้ายไฟล์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปของเรา ซึ่งจะใช้ UDP ที่ให้ความเร็วในการโอนย้ายสูง
  3. เวลาที่ใช้ในการโอนย้ายไฟล์โดใช้บริการแบบ TCP เช่น การอัปโหลดผ่านทางเว็บไซต์ หรือ FTP

ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ของเราที่ใกล้ที่สุด:

UDP ใช้เวลา:

ชั่วโมง นาที วินาที

TCP ใช้เวลา:

ชั่วโมง นาที วินาที

Filemail ช่วยประหยัด:

ชั่วโมง นาที วินาที