API ของ Filemail

Filemail ให้บริการชุด API ซึ่งคุณสามารถใช้ในการส่ง และรับไฟล์ใหญ่ได้ แอปของพวกเราเองก็ใช้ API เหล่านี้ด้วย – และคุณเองก็สามารถใช้ได้เช่นกัน เพียงเลือก API key แล้วตรงไปยัง API docs

คุณสามารถใช้ APIs ของเรากับภาษาโปรแกรมต่าง ๆ ได้มากมาย เช่น:

.NET
Java
Python
C++
PHP
Javascript
Clojure
C#
Bash
Powershell