ดาวน์โหลดไฟล์รับอัตโนมัติ

Filemail Desktop มีตัวเลือกให้ทำการดาวน์โหลดการรับไฟล์อัตโนมัติลงในเครื่องคอมพิวเตอร์/เซิร์ฟเวอร์ได้ ซึ่งเป็นวิธีที่คุณไม่ต้องทำเองและรอจนกว่าจะดาวน์โหลดเสร็จ

คุณสามารถกำหนดได้ว่าจะจัดการไฟล์อย่างไร (เก็บในแฟ้ม เป็นต้น) เพื่อให้สามารถตรวจสอบทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์

รับประกันความสมบูรณ์ของไฟล์โดยการดาวน์โหลดเป็นชิ้นที่มีฟังก์ชันการเข้ารหัสอยู่

คุณลักษณะนี้มักถูกใช้ในธุรกิจร้านสิ่งพิมพ์, บริษัทตัดต่อสื่อ และงานอื่น ๆ ที่มีการรับไฟล์ขนาดใหญ่ในแต่ละวัน

ทำเครื่องหมายไว้ จากนั้นไฟล์ก็จะดาวน์โหลดเองอัตโนมัติ