คุณเป็นเจ้าของโดเมนด้วยแบบฟอร์มของคุณเอง

ในฐานะผู้ใช้บริการของ Filemail คุณจะมีชื่อโดเมน (URL) เป็นของตัวเอง ซึ่งคุณสามารถใช้รับไฟล์จากผู้อื่นได้เลย เช่น https://degree.filemail.com มันจดจำง่าย และสะดวกในการใช้งาน

แบบฟอร์มที่แสดงในหน้านี้สามารถปรับแต่งได้ทั้งหมดเพื่อให้เข้ากับความต้องการในธุรกิจของคุณ คุณสามารถเพิ่มช่องรับข้อมูล (textfields, textboxes, checkboxes, radiobuttons และ dropdownlists), จัดเรียงลำดับ และปรับแต่งได้ตามที่คุณต้องการโดยใช้เครื่องมือแบบ WYSIWYG

ช่องปรับแต่งสำหรับแบบฟอร์มการอัปโหลด
ตัวอย่างแบบฟอร์มอัปโหลด