รายงานการทดสอบการแทรกซึม

หนึ่งในบริการสำหรับการการส่งไฟล์แผน Enterprise ซึ่งมีความปลอดภัยสูงสุด - Filemail ได้รับการทดสอบการแทรกซึมเป็นประจำ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยจากภายนอก เพื่อตรวจหาจุดอ่อนด้านความปลอดภัยที่อาจถูกบุกรุกได้ ลูกค้า Enterprise สามารถเรียกรับรายงานการตรวจสอบการแทรกซึมได้