Usługa Udostępniania Plików Zgodna HIPAA

Dla Pracowników Służby Zdrowia I Innych Osób Pracujących Z Chronionymi Informacjami Zdrowotnymi

Udostępnianie plików zgodne z HIPAA

Co To Jest HIPAA?

Health Insurance Portability and Accountability Act, w skrócie HIPAA. Podstawowym założeniem HIPAA jest:

1. Umożliwienie bezpiecznego udostępniania, przechowywania i przekazywania Chronionych Informacji Zdrowotnych (PHI) przez uprawnione osoby i podmioty
2. Kontrolować i monitorować stopień ujawnienia i wykorzystania PHI
3. Poprawa skuteczności i efektywności systemu opieki zdrowotnej w USA.

Kolejnym aktem prawnym, który należy wziąć pod uwagę, jest ustawa o technologii informacyjnej dla zdrowia ekonomicznego i klinicznego (HITECH).

Kto Musi Być Zgodny Z HIPAA?

HIPPA ma zastosowanie do Podmiotów Objętych Ochroną i Współpracowników

Do Podmiotów Objętych Ochroną należą:

  • Dostawcy usług medycznych, tacy jak lekarze, pielęgniarki, psychologowie, dentyści, kręgarze.
  • Organizacje, które świadczą usługi opieki zdrowotnej, takie jak szpitale, domy opieki, kliniki, apteki.
  • Towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych.
  • Rozliczanie domów.

Podmioty stowarzyszone to podmioty lub osoby niezdefiniowane jako Podmiot Objęty Ochroną, które świadczą na ich rzecz usługi lub wykonują czynności, które dotyczą PHI.

Wymagania Dotyczące Zgodności Z HIPAA

HIPAA ma wiele zasad w nim, 4 z nich zostały omówione w tej sekcji, jak to odnosi się do korzystania z usługi wymiany plików zgodnej z HIPAA.

Zasada Ochrony Prywatności

Reguła prywatności określa, jakie zabezpieczenia muszą być wprowadzone w celu ochrony prywatności PHI. Ustala również ograniczenia dotyczące ujawniania i wykorzystywania PHI bez zgody pacjenta.

Istnieje wiele zasad w ramach Reguły Prywatności, ale jedną z nich chcielibyśmy podkreślić jest zabezpieczenie danych, które wymaga zabezpieczenia ePHI za pomocą haseł i dodatkowych środków, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi oraz kontrolować i monitorować autoryzowany dostęp.

Zgodność z polityką prywatności

Zasada Bezpieczeństwa

Zasada bezpieczeństwa

W ramach zasady bezpieczeństwa istnieją 3 części, które dotyczą wymaganych specyfikacji dotyczących zabezpieczeń administracyjnych, technicznych i fizycznych. Przestrzeganie tych 3 części ułatwia zachowanie poufności, bezpieczeństwa i integralności elektronicznych PHI (ePHI).

Zabezpieczenia Administracyjne

Proces Zarządzania Bezpieczeństwem
Określenie potencjalnych zagrożeń dla ePHI i wprowadzenie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka do odpowiedniego i rozsądnego poziomu
Zarządzanie bezpieczeństwem
Ocena Okresowa
Ocena Okresowa
Przeprowadzanie okresowej oceny różnych wprowadzonych środków w celu oceny skuteczności wprowadzonych środków w osiągnięciu zgodności z Zasadą Bezpieczeństwa.
Zarządzanie Dostępem Do Informacji
Zgodnie z Zasadą Prywatności, aby ograniczyć ujawnianie ePHI do absolutnego niezbędnego minimum, środek ten wymaga wdrożenia polityk, które określają, kiedy dozwolone jest upoważnienie do dostępu do ePHI, kto jest upoważniony do dostępu do ePHI oraz stopień ujawnienia ePHI.
Zarządzanie Dostępem Do Informacji

Zabezpieczenia Techniczne

Poniżej przedstawiono szczegółowe wymagania, które muszą być spełnione w odniesieniu do technologii wykorzystywanej w połączeniu z ePHI.
Kontrola Dostępu
Kontrola Dostępu
Wdrożenie środków umożliwiających dostęp do ePHI tylko osobom upoważnionym.
Kontrola Audytowa
Kontrola Audytowa
Przechowywać szczegółowy, możliwy do skontrolowania ślad działań związanych z ujawnieniem, dostępem i wykorzystaniem ePHI.
Kontrola Integralności
Kontrola Integralności
ePHI muszą być chronione przed nieuprawnionymi zmianami i zniszczeniem.
Uwierzytelnianie
Uwierzytelnianie
Sprawdzić, czy osoba lub podmiot próbujący uzyskać dostęp do ePHI lub je wykorzystać jest do tego upoważniony.
Zasada bezpieczeństwa
Uwierzytelnianie
ePHI muszą być chronione przed nieuprawnionymi zmianami i zniszczeniem.

Przepis Wykonawczy

Zasada egzekwowania pozwala Health and Human Services - Office For Civil Rights na egzekwowanie zasad prywatności i bezpieczeństwa, z uprawnieniami do prowadzenia dochodzeń, przeglądów i nakładania grzywien na Objęte Podmioty i Współpracowników.
Przepis wykonawczy

Zasada Powiadamiania O Naruszeniu Przepisów

Powiadomienie o naruszeniu przepisów
Zasada ta określa, w jaki sposób Podmioty Objęte Ochroną i Współpracownicy muszą reagować w przypadku naruszenia ochrony danych. Pacjenci oraz Health and Human Services (HHS) muszą zostać powiadomieni w ciągu określonej liczby dni po odkryciu naruszenia danych. Powiadamiając odpowiednie władze i osoby o naruszeniu, wśród zawartych informacji należy podać, jeśli jest to wiadome, kto uzyskał dostęp do ePHI lub je wykorzystał.

Jak Filemail Zapewnia Udostępnianie Plików Zgodne Z HIPAA?

Mamy wiele funkcji, które w naszym przedsiębiorstwie rozwiązanie do zarządzania transferem plików która pozwala na zachowanie zgodności z HIPAA.
raport penetracji
BAA Gotowe
Umowy Business Associate stosujemy ze wszystkimi użytkownikami, organizacjami i podmiotami, które wymagają zawarcia z nami tej formalnej, standardowej umowy.
szyfrowanie
Szyfrowanie
Szyfrowanie transmisji danych end-to-end przy użyciu SSL/TSL 256-bits, aby zabezpieczyć Twoje dane. Pliki, które wysyłasz, przechowujesz i otrzymujesz są bezpieczne.
Serwery z siedzibą w USA
Przechowywanie Danych W USA
Dzięki kilku serwerom znajdującym się w Stanach Zjednoczonych możesz mieć pewność, że Twoje dane są przechowywane w regionie, w którym są potrzebne, aby zachować zgodność z przepisami federalnymi i branżowymi.
wykrywanie włamań
Monitorowanie Dostępu

Zapewniamy kompleksowy komponent monitorowania, który pozwala dowiedzieć się, jakie pliki zostały wysłane i odebrane, przez kogo, jakie pliki były dostępne, aby wymienić tylko kilka szczegółów.

śledzenie dostaw
Uwierzytelnianie

2-factor authentication aby upewnić się, że tylko upoważniony personel ma dostęp do wyznaczonych plików. Dzięki SAML/SSO, zarządzanie tożsamością w Filemailu jest rozszerzeniem ogólnej strategii cyberbezpieczeństwa.

ochrona hasłem
Rygorystyczne Bezpieczeństwo
Niestandardowe daty wygaśnięcia plików, ochrona plików hasłem, wymagania dotyczące uwierzytelniania na stronach pobierania oraz ochrona antywirusowa pokazują, że podejmujemy solidne środki w celu ochrony Twoich plików.
śledzenie dostaw
Próba Kontrolna

Zdarzenia i działania takie jak wysyłanie, pobieranie, przez kogo, kiedy, lokalizacja IP i wiele innych szczegółów oznacza, że otrzymujesz pełna kontrola ścieżek co i kiedy dzieje się z Twoimi danymi.

książka adresowa
Powiadomienia W Czasie Rzeczywistym
Na bieżąco informujemy Cię o tym, co dzieje się na Twoim koncie. Możesz również skorzystać z oferowanej przez nas dodatkowej usługi, która zapewnia aktualizacje za pomocą wiadomości SMS.

Dodatkowe Korzyści Z Naszej Usługi Udostępniania Plików Zgodnej Z HIPAA

kalkulator

Efektywność Kosztowa

Konfigurowanie rozwiązania opartego na chmurze, które spełnia wymagania HIPAA, to kosztowny, czasochłonny proces. Dzięki rozwiązaniu do przesyłania plików zgodnemu z wymogami HIPAA, będziesz w stanie uruchomić je przy znacznie mniejszych wydatkach.

Mobilność

Dzięki pełnej gamie aplikacji dostępnych dla wszystkich głównych platform, możesz uzyskać dostęp do chronionych informacji w dowolnym momencie, czy to w biurze, czy w inny sposób.
Mobilność

Co Jeszcze Jest Zawarte W Twoim Koncie Filemail?

niestandardowa subdomena

Własna Subdomena

brandable
Markowe Konto
szybszy do przeniesienia
Szybkie Prędkości Transferu
zintegrować formularz wysyłania
Prześlij Formularz Na Swoją Stronę
więcej miejsca do przechowywania
5 TB Pamięci Masowej Na Użytkownika
znakomita obsługa klienta
Wsparcie Premium

Co Myślą Nasi Użytkownicy

Oceny Aplikacji Mobilnych

iOS App Store
15.4k Ocena: 4.57
4.57/5
Sklep Google Play
7.78k Ocena: 4.5
4.5/5

Testimonials

Używam Filemail od kilku miesięcy i uważam go za bardzo łatwy w użyciu. Rozwiązał problemy, które mamy w banku, gdy musimy wysyłać duże pliki. Platforma zapewnia również bezpieczny sposób przesyłania poufnych informacji tam i z powrotem między bankiem a naszymi klientami.
Bruce Fairbank - Labette Bank
Filemail to najłatwiejszy i najszybszy sposób wysyłania dużych plików. Niektórzy z moich klientów byli pod takim wrażeniem Filemaila po otrzymaniu moich filmów, że zaczęli go używać we własnych firmach.
Deborah Alvino - CLVS (Coastal Legal Video)
Filemail rozwiązał wszystkie moje problemy z przesyłaniem plików, jakie miałem w przeszłości. Szybki, niezawodny, przyjazny w użyciu. Jestem bardzo zadowolony z usługi. Wysyłamy nasze pokazy na cały świat, Filemail jest wielką pomocą.
Jorge Elias Alarcon - Hollywood Channel

Niektórzy Z Naszych Klientów

7-Dniowy Okres Próbny, Który Pozwoli Ci Na Uruchomienie Systemu W Ciągu Kilku Minut.

Chroń Swoich Pacjentów, Reputację I Biznes Dzięki Usłudze Współdzielenia Plików Zgodnej Z HIPAA

Polish