Vilka fildelningstjänster fungerar i Kina?

fildelning till Kina

Introduktion

I Kina, där internetcensur och restriktioner är strängare jämfört med många andra länder, kan det vara svårt att komma åt och använda vissa fildelningstjänster. En sådan begränsning beror på The Great Firewall Of China.
Golden Shield Project är ett omfattande system för censur och övervakning av internet som har införts av den kinesiska regeringen. Syftet är att kontrollera och begränsa tillgången till specifika utländska webbplatser, sociala medieplattformar och onlinetjänster. Myndigheterna anser att dessa är politiskt känsliga, olämpliga eller strider mot kommunistpartiets ideologi.
Brandväggen använder en kombination av tekniker, inklusive DNS-filtrering, IP-blockering och deep packet inspection, för att övervaka och filtrera internettrafik. Den använder också ett stort antal mänskliga censorer för att manuellt granska och blockera innehåll.

Gratis fildelning upp till 5 GB

Ingen registrering krävs

Lagliga och legitima metoder för att möjliggöra fildelning med Kina

Det finns lagliga och legitima metoder som underlättar fildelning till och från Kina. Här är några exempel:

1. Virtuellt privat nätverk (VPN): Med en VPN-tjänst som godkänts av myndigheterna kan du få en säker och krypterad anslutning för att komma åt blockerade webbplatser. Se till att välja en VPN-tjänst som följer lokala lagar och regler.

2. Shadowsocks: Detta är ett krypterat proxyprojekt med öppen källkod som också kan användas för att kringgå internetcensur.

3. Tor webbläsare: Tor-nätverket kan hjälpa dig att komma åt blockerat innehåll genom att dirigera din anslutning via en rad servrar som drivs av frivilliga.

4. Proxyservrar: Proxyservrar kan fungera som mellanhänder mellan din enhet och internet, så att du kan komma åt blockerat innehåll.

5. Mobila data: Ibland kan man kringgå vissa begränsningar genom att använda mobildata istället för Wi-Fi.

6. Juridiska VPN-tjänster: Det finns myndighetsgodkända VPN-tjänster i Kina som ger dig tillgång till internationella webbplatser.

7. Lokala alternativ: Kina har ofta lokala motsvarigheter till populära internationella webbplatser och tjänster. Till exempel används Weibo istället för Twitter och Youku istället för YouTube.

8. Internet via satellit: I vissa fall kan satellitinternet kringgå lokal censur, men det är en mer komplicerad och kostsam lösning.

8. Tjänster för fildelning: Det finns vissa fildelningslösningar som inte hindras av de olika restriktionerna. Att använda dem för att fildela med Kina är inte annorlunda än att dela filer med användare i andra länder. Filemail är en sådan lösning som fungerar alldeles utmärkt.

Användningen av VPN är en populär metod för att kringgå brandväggen, så låt oss titta lite närmare på det.
VPN

Använda VPN: er för att navigera begränsningar när fildelning till Kina

Användare i Kina använder sig ofta av virtuella privata nätverk (VPN). Ett VPN skapar en krypterad tunnel mellan användarens enhet och en server utanför Kina, vilket effektivt kringgår censur och ger åtkomst till blockerade webbplatser och tjänster.

Genom att ansluta till ett VPN kan användare potentiellt kringgå begränsningarna och få tillgång till fildelningstjänster som Filemail på ett mer tillförlitligt sätt.

Det är dock värt att nämna att den kinesiska regeringen aktivt blockerar VPN-tjänster, och deras tillgänglighet kan vara ojämn.
Regeringen skärper med jämna mellanrum sin kontroll av VPN-användningen, vilket leder till störningar och begränsningar. Även om ett VPN kan vara en lösning är det därför inte en garanterad lösning för oavbruten åtkomst till fildelningstjänster i Kina.
FileMail App för fildelning

Fildelning med Kina med hjälp av Filemail

Det finns fortfarande ett fåtal fildelningstjänster som fungerar relativt bra i Kinas digitala landskap. En sådan tjänst är Filemail, som har blivit populär för sina säkra och effektiva filöverföringsfunktioner.
Filemail är en molnbaserad fildelningstjänst som gör det möjligt för användare att skicka stora filer enkelt och säkert. Tjänsten har flera fördelar som gör den till ett lämpligt val för användare i Kina.
För det första stöder Filemail höghastighetsöverföringar, vilket gör att filer kan delas snabbt och effektivt, även med begränsad bandbredd. Detta är särskilt viktigt i Kina, där internethastigheterna kan variera och ibland vara långsammare.

Säker fildelning med Filemail

En annan viktig egenskap hos Filemail är dess säkerhetsåtgärder. Tjänsten använder kryptering för att skydda filerna under överföringen, vilket gör det svårare för obehöriga att fånga upp eller komma åt de delade uppgifterna. Denna säkerhetsnivå är avgörande i Kina, där integritet på nätet och dataskydd är viktiga frågor.
Filemail har dessutom ett användarvänligt gränssnitt som förenklar fildelningsprocessen. Användarna kan enkelt ladda upp filer till plattformen och generera säkra nedladdningslänkar som kan skickas till mottagarna via e-post eller andra meddelandeplattformar.
Detta enkla tillvägagångssätt säkerställer att både avsändare och mottagare kan navigera i tjänsten utan större tekniska kunskaper eller svårigheter.

Använd Filemail för att dela alla filtyper och format

En av de främsta fördelarna med Filemail är dess kompatibilitet med olika filformat. Användare kan skicka ett brett utbud av filer, inklusive dokument, bilder, videor och till och med stora arkiv.
Denna mångsidighet är särskilt fördelaktig för yrkesverksamma och företag i Kina som ofta behöver utbyta olika filtyper som en del av sin dagliga verksamhet.
Filemail erbjuder dessutom både kostnadsfria och betalda abonnemang, så att användarna kan välja det alternativ som bäst passar deras behov och budget. Den kostnadsfria planen har vanligtvis begränsningar för filstorlek och lagringskapacitet.
De betalda planerna erbjuder ytterligare funktioner som större filstorlekar, ökad lagring och avancerade anpassningsalternativ. Denna flexibilitet gör Filemail tillgängligt för användare med olika krav och användningsmönster.
Filemail är en pålitlig fildelningstjänst som fungerar effektivt i Kina. Det är dock viktigt att vara medveten om att den kinesiska regeringens internetrestriktioner och censur kan påverka tillgängligheten för alla tjänster, inklusive Filemail.
I Kina använder regeringen olika metoder, t.ex. den stora brandväggen, för att kontrollera och övervaka internettrafiken och begränsa tillgången till vissa webbplatser och onlinetjänster.

Slutsats

Sammanfattningsvis kan sägas att även om internetcensuren innebär utmaningar för fildelningstjänster i Kina, framstår Filemail som ett tillförlitligt alternativ. Filemail erbjuder snabba överföringar, robusta säkerhetsfunktioner och kompatibilitet med olika filformat. Dessa egenskaper gör Filemail till ett utmärkt val för användare i Kina som söker effektiva och säkra fildelningslösningar.
Det är dock viktigt att ta hänsyn till de begränsningar som den kinesiska regeringens internetrestriktioner och censur innebär. Ett VPN kan vara en lösning, men dess effektivitet kan variera på grund av regeringens regelbundna tillslag mot VPN-användning.
I takt med att det digitala landskapet i Kina utvecklas är det viktigt att hålla sig informerad om den senaste utvecklingen och anpassa sig därefter för att säkerställa smidiga och säkra fildelningsupplevelser.

Skicka stora filer av alla storlekar

Obegränsat antal mottagare, nedladdningar och bandbredd

Vad är fildelning och hur fungerar det

Vad är fildelning

Introduktion

I den här artikeln går jag igenom vad fildelning är och hur fildelning fungerar. Jag fördjupar mig i de komplicerade fildelningoch beskriver dess olika aspekter, fördelar, utmaningar och hur man kan navigera dem på ett effektivt sätt.

Jag undersöker olika typer av fildelningslösningar, från konventionella metoder till den senaste tekniken. Dessa lösningar gör det möjligt för både individer och organisationer att enkelt dela, samarbeta och få tillgång till information på olika enheter och från olika platser.

Dela filer upp till 5 GB gratis

Ingen registrering krävs

1. Vad är fildelning?

Fildelning har blivit en integrerad del av våra digitala liv. Människor får tillgång till, utbyter och distribuerar filer över olika enheter och nätverk, för personliga och professionella ändamål. Men vad är egentligen fildelning? Låt oss börja med att definiera det först.

Definition av fildelning: fildelning avser processen att överföra eller distribuera digitala filer från en användare, eller enhet, till en annan.

De olika filtyperna kan vara dokument, bilder, videor, ljudfiler och mycket mer. Syftet med fildelning är att möjliggöra samarbete, informationsutbyte och enkel åtkomst till filer mellan olika enheter, platser och personer.
Fildelning erbjuder många fördelar som har revolutionerat vårt sätt att lagra och få tillgång till information. För det första främjar det samarbete genom att flera användare kan visa och arbeta med samma fil, vilket förbättrar produktiviteten och effektiviteten.
Fildelning gör dessutom filerna tillgängliga från alla enheter med internetuppkoppling, vilket eliminerar behovet av fysiska lagringsenheter.
Fildelning underlättar också säkerhetskopiering och återställning av data, så att viktiga filer kan skyddas vid hårdvarufel eller oväntade händelser. Det förenklar distributionen av filer och gör det lättare att dela stora filer med kollegor, kunder eller vänner, oavsett var de befinner sig fysiskt.
Dessutom möjliggör fildelning sömlös delning av resurser, vilket minskar behovet av duplicerade filer och främjar hållbarhet.
digitala medier

2. Hur fungerar fildelning?

Fildelning fungerar så att användare kan överföra digitala filer från en enhet eller användare till en annan med hjälp av olika metoder. För fildelningsprogramvara omfattar processen vanligtvis följande steg:

1. Urval: Användaren väljer den eller de filer som de vill dela från sin enhet.

2. Initiering: Användaren initierar delningsprocessen genom en vald metod, t.ex. e-post, en fildelningsplattform eller en direktanslutning.

3. Uppladdning: Om fildelningsmetoden innebär uppladdning till ett moln eller en server, laddas de utvalda filerna upp till en central plats.

4. Generering av länkar: En länk eller åtkomstkod kan genereras så att mottagaren får tillgång till de delade filerna. Detta kan inkludera lösenordsskydd eller utgångsdatum för ökad säkerhet.

5. Anmälan: Mottagaren meddelas om de delade filerna via e-post, avisering eller direktmeddelande.

6. Nedladdning: Mottagaren får tillgång till de delade filerna via den angivna länken eller åtkomstkoden. De kan sedan ladda ner filerna till sin egen enhet.

7. Tillträde: När filerna har laddats ner har mottagaren tillgång till dem och kan visa, redigera eller dela dem efter behov.

8. Slutförande: När mottagaren har fått filerna och alla nödvändiga åtgärder har vidtagits anses fildelningsprocessen vara avslutad.

Fildelning kan ske på olika sätt, t.ex. genom att skicka filer som bilagor till e-post, använda molnlagringstjänster, dela filer via peer-to-peer-nätverk eller använda samarbetsplattformar. Vilken metod som väljs beror på faktorer som filstorlek, säkerhetskrav, bekvämlighet och mottagarens tekniska kapacitet.
Metod för fildelning

3. 7 sätt att dela filer

Nu när vi vet vad fildelning är, ska vi titta på olika metoder för fildelning. Det finns en mängd olika metoder till vårt förfogande, var och en med unika fördelar och nackdelar. I det här avsnittet ger jag en översikt över deras funktioner, lämplighet och potentiella fallgropar.

Peer-to-Peer (P2P) fildelning

P2P-fildelning fungerar via ett decentraliserat nätverk, vilket gör det möjligt för användare att dela filer direkt med varandra. Genom att ta bort behovet av en central server möjliggör P2P snabbare överföringar.

Det är viktigt att erkänna att vissa P2P-nätverk har underlättat intrång i upphovsrätt på grund av obehörig delning av upphovsrättsskyddat innehåll.

Protokoll för filöverföring (FTP)

FTP är ett standardiserat nätverksprotokoll som används för att överföra filer mellan en klient och en server i ett datornätverk. Det erbjuder säker och tillförlitlig fildelning och används ofta av företag och webbutvecklare för att ladda upp och ladda ner filer till och från webbplatser.

Molnbaserade lagringstjänster

Molnlagringstjänster, t.ex. Microsoft OneDrive, Google Drive och Filemailhar blivit allt populärare under de senaste åren. Med dessa tjänster kan användarna lagra filer i molnet och dela dem med specifika personer eller göra dem tillgängliga för en bredare publik. Molnlagring erbjuder enkel synkronisering mellan olika enheter och robusta säkerhetsfunktioner för att skydda filer.

E-postbilagor

E-postbilagor är fortfarande en av de enklaste metoderna för fildelning. Användare kan bifoga filer till e-postmeddelanden och skicka dem till mottagarna. Det finns dock begränsningar för filstorleken, och stora bilagor kan mötas av restriktioner eller resultera i långsamma överföringar.

Plattformar för samarbete

Olika onlineplattformar, som Google Docs, Microsoft Office 365 och Trello, erbjuder fildelningsfunktioner tillsammans med funktioner för realtidssamarbete. Dessa plattformar gör det möjligt för flera användare att arbeta med filer samtidigt, vilket gör dem idealiska för teamprojekt och samarbete på distans.

Flyttbara medier

Till skillnad från fildelning online, där man använder nätverk och internet, bygger fildelning med flyttbara medier på fysisk överföring av lagringsenheter mellan olika datorer eller enheter. Detta tillvägagångssätt är användbart när:

 • Internettillgången är begränsad.
 • Överföring av stora skrymmande filer som inte är lämpliga att överföra via vissa fildelningslösningar.
 • Det finns ett behov av strikt sekretess och konfidentialitet.

Detta tillvägagångssätt kan dock också ha begränsningar när det gäller snabbhet, säkerhet och bekvämlighet jämfört med vissa onlinealternativ.

System för lokal fildelning

Systemlokal fildelning innebär att filer och resurser delas mellan enheter som är anslutna till ett lokalt nätverk. Denna typ av fildelning sker i en sluten miljö, t.ex. ett hem- eller kontorsnätverk, utan behov av en internetanslutning. Användarna kan utbyta filer, dokument, media och annan data direkt mellan enheter som datorer, bärbara datorer, smartphones och surfplattor.
Fördelar med fildelning

4. 10 fördelar med fildelning

Fildelning har många fördelar, vilket bidrar till dess popularitet och utbredda användning. I det här avsnittet beskrivs hur fildelning utnyttjar dessa fördelar för att förbättra arbetsprocesser och sammankoppling.

Samarbete

Med fildelning kan flera personer eller team arbeta med samma dokument, projekt eller uppgift. Detta främjar samarbete och ökar produktiviteten genom att möjliggöra uppdateringar, feedback och bidrag i realtid från olika användare.

Enkel åtkomst och distribution

Fildelning förenklar processen för åtkomst till och distribution av filer. Istället för fysiska överföringar eller komplicerade metoder kan användarna enkelt dela filer online och ge åtkomst till fjärranvändare.

Effektivitet och tidsbesparingar

Fildelning eliminerar behovet av manuella filöverföringar och minskar den tid och ansträngning som krävs för att dela information. Det möjliggör snabb och bekväm distribution av filer, vilket leder till förbättrad effektivitet i olika arbetsflöden och processer.

Kostnadseffektiv

Att dela filer elektroniskt eliminerar kostnaderna för att skriva ut, kopiera och skicka fysiska dokument. Det minskar också behovet av omfattande lagringsinfrastruktur eftersom filerna lagras och nås digitalt.

Versionskontroll och spårning av revisioner

Fildelningsplattformar innehåller ofta funktioner för versionskontroll, så att användarna kan spåra ändringar som gjorts i filer över tid. Detta bidrar till att undvika förvirring och säkerställer att alla har tillgång till den senaste versionen av ett dokument eller en fil.

Förbättrad säkerhet och säkerhetskopiering

Många fildelningstjänster har robusta säkerhetsåtgärder för att skydda filer från obehörig åtkomst. Dessutom har molnbaserade fildelningsplattformar ofta inbyggda säkerhetskopieringsmekanismer. Detta säkerställer att systemet skyddar filer och möjliggör återställning i händelse av dataförlust eller systemfel.

Skalbarhet och flexibilitet

Fildelning hanterar olika filtyper och filstorlekar, vilket gör den lämplig för olika ändamål och branscher. Oavsett om det handlar om att dela små dokument, stora multimediafiler eller hela projektmappar, erbjuder fildelning skalbarhet och flexibilitet för att möta olika behov. Med Filemail finns det inga begränsningar, du kan dela filer av alla typer och storlekar.

Global tillgänglighet

Med fildelning är geografiska gränser inte längre ett hinder. Enskilda personer eller team kan dela filer med människor över hela världen, vilket underlättar smidig kommunikation och samarbete över olika tidszoner.

Förbättrad dokumentkontroll

Fildelningsplattformar ger ofta detaljerad kontroll över filbehörigheter, så att användarna kan definiera vem som kan komma åt, redigera eller radera filer. Detta säkerställer bättre dokumentkontroll och sekretess, och förhindrar obehöriga ändringar eller åtkomst till känslig information.

Fördelar för miljön

Genom att minska beroendet av fysiska pappersdokument och transporter bidrar fildelning till en hållbar miljö. Det minimerar pappersavfall, koldioxidutsläpp och energiförbrukning i samband med traditionella metoder för dokumentdelning.

5. 10 nackdelar med fildelning

Fildelning är en effektiv metod, men det finns också utmaningar som användarna måste hantera. Om man är medveten om dessa nackdelar kan man vidta välgrundade försiktighetsåtgärder och utnyttja fördelarna med fildelning på ett mer effektivt sätt.

Säkerhets- och efterlevnadsrisker

Om du inte vidtar lämpliga försiktighetsåtgärder kan fildelning innebära säkerhetsrisker. Filer som delas över offentliga nätverk eller via osäkra kanaler kan utsättas för obehörig åtkomst, skadlig kod eller dataintrång. Det är viktigt att använda säkra fildelningsmetoder och plattformar som använder kryptering och andra säkerhetsåtgärder.

Överträdelse av upphovsrätt

Enskilda personer kan missbruka fildelning för olaglig distribution av upphovsrättsskyddat material, t.ex. filmer, musik eller programvara. Detta kan leda till rättsliga konsekvenser för både uppladdaren och nedladdaren, och kränker immateriella rättigheter.

Virus och skadlig kod

Fildelningsnätverk och fildelningsplattformar kan vara grogrund för virus, skadlig kod och andra skadliga filer. Användare kan omedvetet ladda ner infekterade filer som kan skada deras enheter eller äventyra deras datasäkerhet. Det är viktigt att ha ett robust antivirusprogram och att vara försiktig när man laddar ner filer från okända källor.

Otillförlitliga källor och innehåll

Fildelning exponerar användare för innehåll av varierande kvalitet och tillförlitlighet. Delade filer kan vara felaktiga, föråldrade eller innehålla vilseledande information. Användare bör vara försiktiga och kontrollera källornas trovärdighet innan de förlitar sig på delade filer för kritiska ändamål.

Begränsningar: Lagringsstorlek, filstorlek, delningsbegränsningar

Vissa leverantörer av fildelningsprogram kommer att införa vissa begränsningar för delningsfunktionen. Detta kan ske genom att begränsa lagringsutrymmet för filer eller den maximala storleken på den fil som du kan dela. Vissa fildelningslösningar inför dessutom ytterligare restriktioner, t.ex. begränsning av antalet nedladdningar eller antalet mottagare. Slutligen kommer vissa att införa bandbreddsbegränsningar.

På Filemail har vi inga sådana begränsningar, så du kan dela filer av alla storlekar med:

 1. Obegränsade nedladdningar
 2. Obegränsat antal mottagare
 3. Obegränsad bandbredd

Beroende av internetuppkoppling

Fildelning är i hög grad beroende av internetanslutning. Om internetanslutningen är långsam, instabil eller inte tillgänglig kan det störa delningsprocessen och försvåra samarbetet. Användare kan också ha svårt att komma åt delade filer när de är offline.

Förlust av kontroll över delade filer

När filer delas förlorar man kontrollen över hur de används eller ändras av andra. I samarbetsmiljöer är det viktigt att fastställa tydliga riktlinjer och behörigheter för att behålla kontrollen och förhindra oavsiktliga ändringar eller raderingar.

Kompatibilitetsproblem

Olika filformat och programversioner kan leda till kompatibilitetsproblem när filer delas. Användare kan få problem med att öppna eller redigera filer som delas från inkompatibla plattformar eller äldre programversioner. Kompatibilitetsproblem kan störa arbetsflöden och kräva ytterligare insatser för att lösas.

Frågor om integritet

När man delar filer finns det en potentiell risk för integritetsintrång, särskilt när det handlar om känslig eller konfidentiell information. Det är viktigt att tänka på konsekvenserna för integriteten och använda säkra fildelningsmetoder, särskilt när man delar personliga, ekonomiska eller äganderättsligt skyddade uppgifter.

Övertro på plattformar från tredje part

Tredjepartsplattformar eller molnlagringsleverantörer tillhandahåller många fildelningslösningar. Även om det är bekvämt att förlita sig på externa tjänster kan det innebära risker om plattformen drabbas av driftstopp, dataförlust eller policyändringar som påverkar åtkomst eller integritet.

Genom att vara medveten om dessa nackdelar och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder kan användarna minska riskerna och säkerställa en säkrare och mer effektiv fildelning.
alternativ

6. Hur väljer man en fildelningslösning?

Att utvärdera fildelningssystem innebär att man utvärderar olika faktorer för att avgöra vilken lösning som bäst passar dina behov när det gäller säkerhet, funktionalitet, användarvänlighet och skalbarhet. Här är en guide som hjälper dig att utvärdera olika fildelningslösningar.

Definiera dina krav

Beskriv tydligt organisationens krav och mål för fildelning. Ta hänsyn till faktorer som filvolym, antal användare, säkerhetsbehov, integration med befintliga system och eventuella särskilda funktioner som ni behöver.

Säkerhet och efterlevnad

Säkerhet bör vara högsta prioritet. Leta efter lösningar som erbjuder kryptering både under filöverföringen och i viloläge. Fundera på om lösningen uppfyller branschspecifika efterlevnadsstandarder (HIPAA, GDPRetc.) i tillämpliga fall.

Användarvänlighet

Ett användarvänligt gränssnitt och intuitiv navigering är avgörande. Lösningen ska vara lätt att använda för både tekniska och icke-tekniska användare.

Lagringskapacitet

Utvärdera den lagringskapacitet som lösningen erbjuder. Se till att den motsvarar organisationens behov och framtida tillväxtprognoser.

Åtkomstkontroll och behörigheter

Kontrollera om lösningen har robusta funktioner för åtkomstkontroll. Du bör kunna tilldela användare olika behörighetsnivåer för att säkerställa att känsliga uppgifter endast är tillgängliga för behöriga personer.

Funktioner för samarbete

Om samarbete är viktigt ska du leta efter funktioner som realtidsredigering, versionshantering, kommentering och möjlighet att arbeta med dokument tillsammans.

Integration med befintliga system

Tänk på hur väl lösningen kan integreras med era nuvarande program och verktyg. Sömlös integration kan öka produktiviteten och minska avbrotten.

Skalbarhet

Välj en lösning som kan skalas i takt med att organisationen växer. Den bör kunna hantera fler användare och större datamängder utan att prestandan försämras.

Mobilt stöd

Kontrollera om lösningen erbjuder inbyggda mobilapplikationer så att användarna kan komma åt och dela filer från smartphones och surfplattor. Filemail erbjuder inbyggda filöverföringsappar för Android och iPhonesom är fria att ladda ner och använda för att skicka stora filer på upp till 5 GB i storlek.

Prestanda och hastighet

Testa lösningens prestanda genom att ladda upp och ladda ner filer av olika storlek. Bedöm hastigheten på filöverföringarna och se om det finns någon märkbar fördröjning.

På Filemail har vi globalt distribuerade servrar för att snabba upp filöverföringar. Våra skrivbordsappar för både Windows och Macs användning UDP-överföringsacceleration för att ge dig blixtsnabba hastigheter som webbläsarbaserade lösningar inte kan erbjuda.

Kundtjänst och utbildning

Tänk på vilken nivå av kundsupport som tillhandahålls av leverantören av lösningen. Leta efter resurser som dokumentation, handledning och utbildning för att hjälpa ditt team att komma igång.

Kostnad och prissättningsmodell

Förstå prisstrukturen, inklusive eventuella dolda kostnader. Jämför lösningens pris med dess funktioner och fördelar för att fastställa dess värde för din organisation.

Säkerhetskopiering och återställning

Ta reda på om lösningen erbjuder automatiska säkerhetskopior och en återställningsprocess i händelse av oavsiktlig dataförlust.

Feedback och recensioner från användare

Undersök användarrecensioner och feedback för att få insikt i vilka erfarenheter andra organisationer som har använt lösningen har.

Försöksperiod

När det är möjligt bör ni utnyttja provperioder eller gratisversioner för att testa lösningens funktionalitet och se om den uppfyller era behov.

Färdplan för framtiden

Undersök leverantörens planer och uppdateringar. Det kan ge dig en uppfattning om deras engagemang för att förbättra och anpassa lösningen över tid.

Dataägande och inlåsning av leverantörer

Klargör villkoren för ägande av data. Se till att ni enkelt kan migrera era data till en annan lösning vid behov, utan att bli låsta till en viss leverantör.
Genom att noggrant utvärdera dessa faktorer och jämföra olika fildelningslösningar kan du fatta ett välgrundat beslut som överensstämmer med din organisations krav och mål.
Tips för fildelning

7. 15 tips om hur du delar filer på ett säkert sätt

Att dela filer på ett säkert sätt är viktigt för att skydda dina data och känslig information från obehörig åtkomst eller potentiella hot. I det här avsnittet går vi igenom olika åtgärder som du kan vidta för att skydda dina filer, t.ex. att implementera åtkomstkontroller så att endast avsedda personer har tillgång till filerna. Här är några riktlinjer att följa.

Använd säkra plattformar

Välj pålitliga och välrenommerade fildelningsplattformar som erbjuder kryptering och säkerhetsfunktioner. Molnlagringstjänster som Google Drive, Microsoft OneDrive och Filemail erbjuder säkra alternativ för fildelning.

Lösenordsskydd

Använd starka lösenord för dina konton och aktivera lösenordsskydd för delade filer när det är möjligt. Detta lägger till ett extra lager av säkerhet för att förhindra obehörig åtkomst.

Kryptering

Kryptera dina filer innan du delar dem. Detta säkerställer att även om någon snappar upp filerna, kommer de inte att kunna dechiffrera innehållet utan krypteringsnyckeln.

Säkra länkar

Om din fildelningsplattform erbjuder det, använd säker delning av länkar alternativ som kräver att mottagarna loggar in eller använder en unik länk för att komma åt filerna.

Tvåfaktorsautentisering (2FA)

Aktivera 2FA för dina konton. Detta lägger till ett extra lager av säkerhet genom att kräva ett andra verifieringssteg, t.ex. en sms-kod eller en autentiseringsapp.

Begränsa åtkomst

Dela endast filer med de personer som behöver tillgång till dem. Undvik att göra filer tillgängliga för allmänheten om det inte är nödvändigt.

Sista giltighetsdatum

Ange utgångsdatum för delade länkar. Detta säkerställer att länken blir inaktiv efter en viss period, vilket minskar risken för obehörig åtkomst i framtiden.

Undvik offentligt Wi-Fi

Undvik att använda offentliga wifi-nätverk när du delar känsliga filer, eftersom de kan vara mer sårbara för hackning och avlyssning. Använd ett säkert nätverk eller ett VPN för extra skydd.

Sök efter virus och skadlig kod

Innan du delar filer bör du kontrollera att de är fria från skadlig kod eller virus som kan äventyra mottagarens system.

Regelbundna uppdateringar

Håll operativsystem, programvara och säkerhetsverktyg uppdaterade för att skydda mot kända sårbarheter.

Säkra filöverföringsprotokoll

Om du delar filer över ett nätverk bör du använda säkra överföringsprotokoll som SFTP (Secure File Transfer Protocol) eller HTTPS för att kryptera data under överföringen.

Kontrollera behörigheter

Dubbelkolla vilka behörigheter och åtkomstnivåer du ger när du delar filer. Se till att du inte oavsiktligt ger för mycket åtkomst till andra.

Utbilda mottagarna

Om du delar filer med andra bör du informera dem om vikten av cybersäkerhet och hur man hanterar delade filer på ett säkert sätt.

Ta bort onödiga filer

Städa regelbundet upp och ta bort filer som inte längre behövs. På så sätt minskar risken för skadlig åtkomst till gamla filer.

Säkerhetskopiering

Spara alltid säkerhetskopior av viktiga filer. Detta säkerställer att dina data fortfarande är säkra, även om något skulle gå fel under delningsprocessen.
Genom att följa dessa riktlinjer kan du avsevärt förbättra säkerheten för dina fildelningsaktiviteter och minimera riskerna i samband med obehörig åtkomst eller dataintrång.

Slutsats

I dagens sammankopplade värld spelar fildelning en avgörande roll för att underlätta samarbete, förbättra tillgängligheten och förenkla utbytet av information.
Genom att förstå de olika metoderna för fildelning kan användarna välja det lämpligaste alternativet baserat på deras behov.
Genom att använda fildelningsteknik effektivt kan människor och grupper förenkla arbetet, öka produktiviteten och uppmuntra till smidigt lagarbete i en digital värld som värdesätter delad kunskap.

Dela filer av alla storlekar

Obegränsat antal mottagare, nedladdningar och bandbredd

Hur man överför filer från iPhone till PC

hur man överför filer från iphone till dator

Under ganska lång tid har det varit svårt att hitta ett svar på hur man överför filer från iPhone till PC. Det finns en viss grad av kompatibilitet mellan iPhone och PC; i motsats till datasynkronisering med Mac är det dock fortfarande svårt att överföra filer mellan iPhone och PC. Det finns några olika metoder för att synkronisera och överföra data mellan din Windows-dator och din iPhone eller iPad.

Om du använder en iPhone kommer det att vara till stor nytta för dig att bekanta dig med dessa riktlinjer när iOS-dataöverföringen krävs. Det spelar ingen roll om du vill flytta filer från din iPhone till din PC eller vice versa; dessa alternativ kommer att fungera.

Överför upp till 5 GB gratis

Ingen registrering krävs

iCloud för att överföra filer

1. Överför filer från iPhone till PC med hjälp av iCloud

Totalt sett, iCloud är en av de enklaste metoderna för att överföra data mellan en iPhone och nästan vilken annan enhet som helst, inklusive en Windows PC. I grund och botten laddar du upp dina data till iCloud och hämtar dem sedan på en annan enhet.

Den kostnadsfria iCloud-planen ger dock bara 5 GB lagringsutrymme. Om du vill använda iCloud för att överföra större filer måste du därför prenumerera på en premiumplan.
 1. Starta appen Filer på din iPhone.
 2. Leta upp de filer du vill överföra till din dator.
 3. Tryck länge på knappen Kopiera och tryck på den för enskilda filer. Om du vill kopiera flera filer använder du alternativet Välj i menyn med de tre punkterna.
 4. Gå till iCloud Drive i appen och klistra in de kopierade filerna där. Dina filer har överförts till iCloud Drive.
 5. Använd iCloud.com eller programmet iCloud Drive för Windows för att ladda ner filerna till din dator.
Bluetooth

2. Överför filer från iPhone till PC via Bluetooth

Bluetooth är en annan enkel teknik för att överföra data från iPhone till PC. En aspekt du måste komma ihåg är dock att överföring av data från iPhone till PC via Bluetooth endast är möjligt för ett begränsat antal olika filformat.
Eftersom det är så tidskrävande att manuellt välja filer för iPhone till Bluetooth-filöverföring kan du bara överföra en liten mängd data via Bluetooth, vilket innebär att du bara kan dela en begränsad mängd information.
Dessutom är Bluetooth inte alls den mest effektiva metoden för att överföra data. Därför kommer vi i nästa stycke att diskutera ytterligare en effektiv strategi.
 1. Svep inställningspanelen på iPhones startskärm uppåt och håll Bluetooth-symbolen intryckt. Låt den ansluta till den dator som du vill överföra data till.
 2. För att starta överföringen väljer du Windows "inställningar" och aktiverar sedan Bluetooth-alternativet. I Windows-fliken kan alternativet "enhet" hittas. Aktivera Bluetooth därifrån för att göra det möjligt för Bluetooth-enheten att acceptera filer.
 3. Välj de filer du vill överföra från din iPhone till din dator.
 4. Dessa filer visas i ett popup-fönster på din dator.
MS Windows

3. Överför filer från iPhone till PC med hjälp av File Explorer på Windows

Nu i vår artikel om hur man överför filer från iPhone till PC tar vi en titt på det mest dominerande och populära operativsystemet; Windows. Du kanske känner till File Explorer, programvaran för hantering och överföring av filer på Windows-datorer. Det gör det enkelt för dig att komma åt filerna på din dator och korsa lagringsutrymmet på den.
Om de data du behöver överföra är foton och videor från din iPhones kamerarulle är Windows File Explorer rätt väg att gå, eftersom det möjliggör direkt bild- och videoöverföring från iPhone till PC via USB-anslutning. Ingen ytterligare programvara krävs.
 1. File Explorer har ett grafiskt användargränssnitt för dataadministration. Med hjälp av en USB-anslutning kan du ansluta iPhone till en dator.
 2. Låsa upp iPhone Tillåt att anslutningen upprättas genom att välja "Trust" på din iPhone. a
 3. Navigera till "Den här datorn" > "[namnet på din iPhone]" > "Intern lagring" > "DCIM" > "100APPLE."
 4. Dina iPhone-bilder organiseras snyggt i datumbaserade mappar.
 5. Du kan nu kopiera de önskade bilderna till din dator.

4. Så här överför du filer från iPhone till PC med iTunes

Det primära syftet med iTunes Fildelning är till för att underlätta dataöverföring mellan din dator och ett kompatibelt program som körs på din iPhone eller iPad. Om du är säker på att de filer du vill överföra har skapats av en app som är kompatibel med Fildelning, kan du använda denna funktion för att flytta material från en iPhone till en dator.

För att överföra filer från en iPhone till en dator med hjälp av iTunes-fildelning och USB, följ de efterföljande stegen:
 1. Anslut din iPhone till datorn och starta iTunes om det inte redan körs automatiskt.
 2. I fönstret för iTunes går du till fliken "Enhet" och väljer sedan "Fildelning".
 3. Om du vill överföra filer från ett program till ett annat på din dator väljer du det programmet i listan.
 4. När du har bestämt dig för vilka filer du vill kopiera till datorn väljer du dessa filer och klickar sedan på knappen "Spara till".
 5. För att börja överföra filer från din iPhone till datorn väljer du en plats på datorn där du vill lagra filerna och klickar sedan på knappen "Spara till".
FileMail App för fildelning

5. Överför filer från iPhone till PC med FileMail

Du kan skicka filer från din iOS-enhet till din dator med hjälp av FileMail. Det är enkelt att skicka stora filmer, ljudfiler, högkvalitativa fotosamlingar och samlingar av alla andra typer av media.

The filöverföringsprogram för iphone är enkel att använda och har ett alternativ för "endast WiFi" om du vill förhindra att din mobildatagräns överskrids när du använder appen. För att komma igång laddar du ner och installerar appen på din iOS-enhet. Du kan dela upp till 5 GB gratis utan att behöva registrera dig.

 1. Installera mobilapplikationen Filemail för ioS på din iPhone
 2. På din dator kan du antingen navigera till Filemails hemsida eller installera Filemail Desktop-appen för PC. Detta gör att du kan få UDP-överföringsacceleration för snabbare överföringshastigheter.
 3. Starta applikationen FileMail på din iPhone
 4. Logga in på ditt nuvarande FileMail-konto, eller om du vill kan du hoppa över detta steg och använda vår tjänst utan att betala en krona.
 5. Välj bara de objekt du vill skicka efter att ha klickat på knappen "bifoga filer".
 6. Ange mottagarnas e-postadresser, meddelandets ämne och innehåll (valfritt).
 7. Klicka på "Skicka". Om du har begränsad mobildata kan applikationen fråga om den ska leverera dina filer genom att helt enkelt använda WiFi-anslutningar.
 8. Uppladdningen av dina filer kommer nu att påbörjas. När den är klar kommer en nedladdningslänk att skickas till din e-post så snart den är klar.
 9. Klicka på länken så kommer du till en sida där filerna kan laddas ner. Eller så kan du ta länken till vår särskilda Windows-baserad filöverföringsapp för PC och ladda ner därifrån.
Fördelar och nackdelar

6. Hur man överför filer från iPhone till PC - Fördelar och nackdelar med olika metoder

Typ av överföring Fördelar Nackdelar
iTune
Stödjer både USB- och WiFi-anslutning. Ingen kvalitetsförlust för filer som bilder och videor
Alla iDevice-program stöder inte iTunes fildelningsfunktion. Enskilda och flera filer kan importeras, men mappar kan inte importeras
iCloud
Alla dina enheter synkroniseras och uppdateras när du ändrar en fil. Kompatibel med icke-iOS-enheter, men de interagerar särskilt effektivt med Apples ekosystem. Förstärker filernas säkerhet med ytterligare krypteringslager.
Kräver en internetanslutning. Extra kostnader kan tillkomma för upp- och nedladdning av data Om servern är överbelastad kan filöverföringen ibland bli långsam.
Bluetooth-delning
Mycket enkel process för att skicka filer Tillgänglig utan internetanslutning
Långsamma överföringstider, det kan ta lång tid att skicka filer Särskilt svårt att skicka stora filer Maximal räckvidd på 100 meter, vilket kan vara otillräckligt för vissa användare
Utforskaren
Lätt att använda och med ett enkelt användargränssnitt Överföringar sker inom en mycket kort tidsram.
Ibland visas inte iPhone i Windows Explorer, vilket hindrar dem från att se iPhone-bilder på en dator.
FileMail
Användarna kan använda den utan att vara registrerade, och den är gratis Ingen registrering behövs Datakryptering gör det snabbt och säkert att använda Stödjer snabb och effektiv överföring av stora filer
Du måste ha en internetanslutning. Om du vill dela filer som är större än 5 GB behöver du ett abonnemang.

Överför filer av alla storlekar

Obegränsat antal mottagare, nedladdningar och bandbredd

Hur man överför filer från iPhone till Mac

hur man överför filer från iPhone till Mac

I den här artikeln beskriver vi 6 metoder som du kan använda för att överföra filer från iPhone till Mac. Vi ger också steg-för-steg-instruktioner så att du enkelt kan börja flytta dessa filer från din iPhone till din Mac.

Nuförtiden använder vi våra telefoner till nästan allt, så de är några av de viktigaste enheterna som innehåller vår information och våra filer. Vårt beroende av våra telefoner som multifunktionella enheter kommer oundvikligen att leda till att många filer samlas i deras interna lagring. När det interna lagringsutrymmet börjar ta slut kommer du att fundera på hur du ska överföra filer från iPhone till Mac, om du är djupt inne i Apples ekosystem. 

Överför upp till 5 GB gratis

Ingen registrering krävs

Kablar för att ansluta enheter och dela filer

1. Överför filer från iPhone till Mac med kabel

Att helt enkelt ansluta din iPhone till din Mac är kanske den enklaste metoden för att överföra filer från din iPhone till din Mac eller från din Mac till din iPhone. Att använda detta tillvägagångssätt är ganska enkelt om det finns en tillgänglig USB-kabel runt.
 1. Anslut ena änden av USB-kabeln till din iPhone och den andra änden till din Mac som ett första steg. Detta bör skapa en länk mellan de två, och du bör se att båda enheterna omedelbart upptäcker varandra.
 2. Klicka på Finder-ikonen i det övre vänstra hörnet på Mac-skärmen. Denna åtgärd bör initiera ett nytt Finder-fönster.
 3. Du kan se din iPhone listad under Enheter/Lokaliseringar genom att scrolla nedåt i det vänstra sidofältet. Klicka på länken.
 4. Välj vart du vill flytta filer till och från.
 5. Om du vill överföra filer från en Mac till en iPhone via USB drar du bara filen från skrivbordet till målmappen. Om du vill flytta en fil från din telefon till din dator, bläddra till önskad mapp och dra och släpp filen på skrivbordet.
AirDrop

2. Överför filer från iPhone till Mac trådlöst med AirDrop

Du kan skicka olika typer av filer, t.ex. bilder, videor, platser och webbplatser, med hjälp av applikationen AirDrop. AirDrop är en av de snabbaste och mest effektiva metoderna för att överföra data mellan en iPhone och en Mac.
AirDrop är en kärnkomponent i operativsystemen iOS och macOS som gör att du snabbt och enkelt kan överföra filer till andra i närheten. Den använder Bluetooth och WiFi, vilket gör att den fungerar även om dina enheter inte är anslutna till Internet. AirDrop gör det möjligt att överföra bilder, videor, webbsidor, platser och mycket mer mellan olika enheter.
 1. Anslut Mac och iPhone till samma trådlösa nätverk eller koppla ihop Mac och iPhone via Bluetooth.
 2. Öppna filen du vill överföra från din iPhone och tryck sedan på delningsikonen.
 3. När du har startat "Kontrollcenter" aktiverar du WiFi och Bluetooth på din enhet.
 4. Aktivera sedan AirDrop på din iPhone och ändra telefonens inställningar till "Alla/Endast kontakter".
 5. På din Mac väljer du AirDrop genom att gå till appen "Finder", klicka sedan på knappen "Go" och slå på AirDrop-funktionen.
 6. Aktivera alternativet "Allow to be detected by" på Macbook genom att välja "Contacts Only/Everyone" i rullgardinsmenyn.
 7. Leta reda på knappen "Dela" i filen och välj sedan alternativet "AirDrop" på din iPhone.
 8. Vänta nu tills överföringen av filerna är klar.

3. Överför filer från iPhone till Mac med iTunes

Nästa gång i vår artikel om hur du överför filer från iPhone till Mac kommer vi att ta en titt på iTunes. De flesta väljer fortfarande att använda iTunes för att överföra data från en iPhone till en dator. Du får dock bara överföra data från de program på din iOS-enhet som stöder fildelning till din Mac när du använder iTunes, vilket begränsar vilka typer av filer som kan överföras.

Överlag finns det två alternativ för att synkronisera musik, filmer, fotografier, kontakter, kalendrar och säkerhetskopior av enheter via ditt iTunes-konto:

 1. USB
 2. WiFi

Synkronisera iTunes via USB

Med en kapabel är det ganska enkelt att överföra filer från din iPhone till din Mac:
 1. Öppna iTunes. Kontrollera att du har den senaste versionen.
 2. USB-anslut din iPhone till din dator. Du bör märka att en enhet listas under Anslutna enheter i det övre vänstra hörnet av iTunes.
 3. Klicka på symbolen för enheten.
 4. Välj Inställningar på vänster sida i iTunes för att se vilka typer av material som kan synkroniseras.
 5. Välj önskade filer och klicka sedan på Synkronisera i iTunes.
 6. Välj "Apply" i iTunes nedre högra hörn. Synkroniseringen bör börja automatiskt och från och med nu kommer dina enheter att synkroniseras varje gång du ansluter via USB och har iTunes öppet. 

Synkronisera iTunes med WiFi

Du kan konfigurera din iPhone att synkronisera material via WiFi om du tidigare har kontrollerat att din dator kör den senaste versionen av iTunes och att din iPhone och dator är anslutna till samma WiFi-nätverk. Detta kräver en lightning-kabel för att ansluta iPhone till datorn.
 1. USB-anslut din iPhone till din dator.
 2. Klicka på knappen Enhet i det övre vänstra hörnet av iTunes-appfönstret.
 3. Fliken Sammanfattning ligger under fliken Inställningar.
 4. Markera rutan bredvid Synkronisera med den här enheten via WiFi och välj Verkställ.
överföra filer med hjälp av wifi

4. Överför filer från iPhone till Mac med iCloud

Rakt på sak och lätt att använda, iCloud-enhet organiserar dina filer i egna mappar är en av tjänstens många starka sidor. Med hjälp av ditt Apple-ID kan du komma åt data som lagras på såväl stationära datorer som iPhones.

Tänk på att den här metoden kräver en tillförlitlig WiFi-anslutning. Kontrollera också att din iPhone och Mac kör de senaste versionerna av deras respektive operativsystem. Du kan göra samma sak genom att följa dessa instruktioner.

 1. Öppna Apple-menyn genom att klicka på Apple-popupen i det övre vänstra hörnet av skrivbordet.
 2. Välj Preferenser System från menyn.
 3. Gå bara vidare och klicka på iCloud.
 4. Logga in med den e-postadress och det lösenord som är kopplat till ditt Apple-ID.
 5. Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera iCloud.
 6. Navigera till appen "Inställningar" på din iPhone.
 7. Välj "ditt namn" och sedan iCloud i menyn som visas.
 8. Slå på iCloud Drive, vilket är det fjärde steget.
 9. Gå till Apple-menyn på din dator och klicka på "Systeminställningar" därifrån.
FileMail App för fildelning

5. Överför filer från iPhone till Mac med FileMail

Med FileMail Det är enkelt att skicka stora videofiler, ljudfiler, fotosamlingar av hög kvalitet och samlingar av alla andra typer av media. Vår filöverföringsapp för iphone är enkel att använda och har ett alternativ för "endast WiFi" om du vill förhindra att din mobila datagräns överskrids när du använder den.

Om du bara ska dela filer som är mindre än 5 GB stora kan du göra det utan att registrera dig och utan att behöva skaffa en prenumeration. FileMail gör det möjligt att dela och ta emot filer på ett mycket smidigt sätt mellan iPhone och Mac med några enkla steg:
 1. Ladda ner, installera och starta mobilappen FileMail.
 2. Klicka på "Lägg till filer".
 3. Navigera till, och bifoga, önskade filer och/eller mappar.
 4. Du kan välja att skicka dina filer som ett e-postmeddelande eller ladda upp dina filer och få en delbar länk.
 5. Om du valt att "Skicka som e-post", skriv in mottagarens e-postadress. Skicka ett valfritt meddelande om du vill.
 6. Tryck på knappen Skicka.
 7. Mottagaren får ett e-postmeddelande med instruktioner om hur filerna kan laddas ner.
 8. Om du väljer att "Skicka som länk" kommer du efter att dina filer har laddats upp att få en länk som du kan dela med dig av till den du vill dela filerna med.
 9. Mac-användaren, som i detta exempel är mottagaren, kan använda vår Desktop-app för att ladda ner filerna, vilket ger UDP-överföringsacceleration för snabbare hastigheter och en mer robust anslutning.
Fördelar och nackdelar

6. Hur man överför filer från iPhone till Mac - Utforska fördelar och nackdelar med olika lösningar

Typ av överföring Fördelar Nackdelar
AirDrop
Eftersom den automatiskt känner av mottagare i närheten behöver du inte ansluta några enheter.
Långsam metod med överföringshastigheter på ca 40 MB/s mellan dagens Mac-modeller. AirDrop kan missbrukas om den används i ett publikt nätverk, så var försiktig när du tillåter andra att överföra filer till din Mac via funktionen.
USB-kabel
Enkel och okomplicerad att använda Det krävs ingen internetanslutning för att skicka filer Mycket snabbt att skicka filerna, även de stora
Den är beroende av att USB-kabeln är fysiskt tillgänglig och att de båda enheterna befinner sig i närheten av varandra.
iTunes
Stödjer både USB- och WiFi-anslutning. Ingen kvalitetsförlust för filer som bilder och videor
Alla iDevice-program stöder inte iTunes fildelningsfunktion. Enskilda och flera filer kan importeras, men mappar kan inte importeras
iCloud
Alla dina enheter synkroniseras och uppdateras när du ändrar en fil med hjälp av molnlagring. iCloud-tjänsterna är kompatibla med icke-iOS-enheter, men de samverkar särskilt effektivt med Apples ekosystem. Leverantörer av molnlagringstjänster stärker säkerheten i sina tjänster med ytterligare lager.
Molnbaserad fillagring kräver en internetanslutning. Kostnaderna för att ladda upp och ladda ner data från molnet kan ackumuleras. Om servern är överbelastad kan filöverföringen ibland bli långsam.
FileMail
Ingen registrering behövs. Gratis att dela filer upp till 5 GB. Datakryptering gör det snabbt och säkert att använda Stödjer snabb och effektiv överföring av stora filer
En internetanslutning krävs. För att dela filer som är större än 5B behöver du ett abonnemang.

Överför filer av alla storlekar

Obegränsat antal mottagare, nedladdningar och bandbredd

Hur man överför filer från Mac till Mac

hur man överför filer från mac till mac

I den här artikeln täcker vi 7 olika sätt att svara på din fråga om hur du överför filer från Mac till Mac. Vi ger dig också steg-för-steg-instruktioner så att du kan börja använda de föreslagna lösningarna direkt.

Att överföra filer och mappar mellan Apples många enheter är under vissa omständigheter mycket enkelt tack vare företagets enhetliga operativsystem. Om du därför vill dela filer med en annan Mac-ägare eller om du just har köpt en ny Mac och vill flytta några filer från din tidigare bärbara dator till den nya, är det ganska enkelt.

Flera metoder kan användas för att flytta filer från en Mac till en annan eller för att utbyta data mellan Mac-datorer. I den här artikeln kommer vi att ge en detaljerad beskrivning av de mest användbara metoderna för alla typer av dataöverföring.

Överför upp till 5 GB gratis

Ingen registrering krävs

Migrationsassistent

1. Överför filer mellan Mac-datorer med hjälp av Migrationsassistent

Apples migreringsassistent överför alla dina filer från din avsändar-Mac till din destinations-Mac, vilket eliminerar behovet av att kopiera dem manuellt. Om dina filer för närvarande lagras på en dator bör du istället följa migreringsprocedurerna för datorer.
 1. Starta Migrationsassistenten i området Verktyg i mappen Program på din avsändar-Mac och din destinations-Mac.
 2. När du tillfrågas om tillstånd att göra ändringar på avsändarens Mac anger du ditt administratörslösenord och klickar sedan på OK.
 3. När du får frågan om hur du vill överföra dina data väljer du alternativet att överföra från en Mac, Time Machine-säkerhetskopia eller startskiva. Klicka sedan på Fortsätt.
 4. Om en säkerhetskod visas på avsändarens Mac ska du kontrollera att den stämmer överens med den som visas på din nya Mac. Klicka på Fortsätt efteråt.
 5. På din nya Mac väljer du den information som ska överföras.
 6. Välj Fortsätt för att påbörja överföringen. Stora överföringar kan ta flera timmar att slutföra, därför kan det vara lämpligast att påbörja överföringen på kvällen och låta den pågå över natten.
 7. När överföringen är klar stänger du av Migrationsassistent på båda maskinerna och ansluter till det migrerade kontot på den nya Macen för att visa dess filer.
Apple AirDrop

2. Överför filer mellan Mac-datorer med AirDrop

Om båda dina Mac-datorer kör Mac OS X Lion eller en senare version, AirDrop är ett av de enklaste sätten att snabbt dela filer mellan dem, och du kan använda funktionen så länge båda dina Mac-datorer är uppdaterade. Det är inte nödvändigt att använda WiFi för att transportera filen mellan de två Mac-datorerna; ett ad hoc-nätverk byggs automatiskt mellan dem så länge de befinner sig i närheten av varandra.

För att använda AirDrop gör du följande i Finder i Mac OS:
 1. Starta AirDrop genom att trycka på Kommando + Skift + R på tangentbordet.
 2. Om du vill överföra filer till en annan Mac måste du först vänta på att den Macen blir synlig innan du kan dra och släppa filen/filerna på den.
 3. Acceptera filöverföringen med hjälp av den Mac som tar emot den.
iMeddelande

3. Överför data från Mac till Mac med iMessage

iMessage är mer än bara ett sätt att kommunicera: det är också användbart för att överföra och dela filer. Du kan till och med överföra filer från din Mac till en annan Mac på distans via iMessage.
 1. Allt du behöver göra är att starta programmet Meddelanden på din Mac. Navigera till menyn Meddelanden under Program.
 2. Starta en ny iMessage-konversation. Meddelandet ska vara adresserat till den person du vill skicka det till.
 3. Dra och släpp din fil eller mapp i meddelanderutan, eller kopiera och klistra in din fil eller mapp i fönstret.
 4. För att skicka trycker du bara på returtangenten. Din andra Mac tar emot din fil eller mapp när du skickar den till dem via iMessage.
 5. Därefter kan du enkelt spara den från iMessage genom att högerklicka på bilagan och välja "Spara som".
 6. Slutligen lagrar du den i mappen Downloads på din Mac.
Bluetooth

4. Överför data mellan Mac-datorer via Bluetooth-delning

Nu ska vi titta på ett annat alternativ i vår artikel om hur man överför filer från Mac till Mac, Bluetooth-delning. När två Mac-datorer inte är anslutna till samma nätverk är det en praktisk metod för att överföra data mellan dem.

 1. Förbered avsändarens MacBook för utbyte av filer.
 2. Öppna Bluetooth på destinations-Macen genom att klicka på Bluetooth-ikonen i menyraden eller genom att klicka på knappen Systeminställningar, välja Bluetooth och kontrollera att Bluetooth är aktiverat och att systemet är i Discoverable-läge.
 3. När du har bekräftat att alternativet Bluetooth-delning är aktiverat för tjänsten går du till Finder på värddatorn, väljer Program, dubbelklickar på Verktyg och dubbelklickar sedan på Bluetooth File Exchange.
 4. Du kan sedan överföra filen till den andra Macen genom att markera den i rutan Bluetooth File Exchange Finder som visas senare, klicka på knappen Share och sedan navigera till den fil du vill skicka.
 5. Exchange öppnas när du klickar på fönstret för Bluetooth-anslutning i macOS. Då kan du komma åt enhetens offentliga mapp, ladda ner filer från enheten och överföra filer till enheten.
 6. Om du vill acceptera anslutningen klickar du på Anslut i rutan Anslutningsbegäran som visas på den Mac som ska fungera som destination.
 7. På värd-Mac:en uppdateras fönstret för Bluetooth-anslutning och visar att målsystemet är länkat.
 8. På destinations-Macen visas ett fönster där mottagaren tillfrågas om de vill acceptera de filer som skickas eller inte
 9. Om du vill spara dem på din Mac klickar du på knappen Acceptera.

5. Överför filer från Mac till Mac med iCloud-lagring

Utan tvekan, iCloud-lagring kan uppfattas som den ospårbara länk som förenar de olika komponenterna i Apples ekosystem. Om du raderar en fil av misstag eller inte har din dator med dig kan du återställa den. Dessutom kan du komma åt lagrade filer på iCloud Drive när som helst och var som helst.

På ett mycket smidigt sätt kan du synkronisera data på alla dina Macbooks och andra enheter med hjälp av ditt Apple-ID. Observera dock att du måste aktivera synkronisering för de filer du vill överföra.
 1. Starta Systeminställningar, klicka sedan på Apple ID och välj sedan iCloud.
 2. Välj alla filer som du vill inkludera i synkroniseringen.
 3. Använd samma inloggningsuppgifter på den nya Macen. 
 4. Gå till menyn Systeminställningar, klicka på Apple ID och klicka sedan på Logga in.
 5. Ange Apple-ID och lösenord som är kopplat till det.
 6. Det kan hända att någon av de anslutna enheterna skickar en verifieringskod till dig.
 7. Ange den hemliga koden.
 8. Aktivera därefter iCloud och alla andra fillagringstjänster genom att gå till Systeminställningar > Apple ID > iCloud. 
fildelning mellan Mac-datorer

6. Överför filer mellan Mac-datorer med hjälp av fildelning

Att använda den inbyggda fildelningsfunktionen i macOS är en av de enklaste och säkraste lösningarna för att överföra filer. Den finns i delningsalternativen och gör att du kan dela filer och olika mappar på din Mac med behöriga användare eller grupper i samma nätverk. 
 1. Välj Systeminställningar från Apple-menyn för att öppna fönstret Systeminställningar.
 2. Välj avsnittet Inställningar för delning. På vänster sida i panelen för delningsinställningar finns en lista över delningsbara tjänster. Markera en kryssruta i rutan Dela filer.
 3. En grön punkt ska nu visas bredvid orden File Sharing On. IP-adressen visas direkt under texten. Notera IP-adressen eftersom du kommer att behöva den i senare skeden.
 4. Klicka på knappen till höger om stycket som heter Alternativ. Markera kryssrutan i rutorna Dela filer och mappar med SMB och Dela filer och mappar med AFP.
 5. Din Mac är nu förberedd för att distribuera filer och mappar med hjälp av AFP för äldre Mac-datorer och AFP för Mac OS X.
 6. Välj Systeminställningar från Apple-menyn på din Mac och klicka på inställningsfönstret Delning genom att klicka på det. De funktioner som du kan dela med dig av listas till vänster i panelen för delningsinställningar. Kontrollera att rutan med namnet "Fildelning" är markerad.
 7. Du borde märka en grön bock bredvid texten som säger Fildelning på vid denna punkt. IP-adressen kan ses precis under texten. Notera IP-adressen eftersom du kommer att behöva denna information för senare procedurer.
 8. Tryck på knappen Alternativ, som finns nära till höger om texten. Sätt en bock i rutan som säger "Dela filer och mappar med SMB", samt i rutan som säger "Dela filer och mappar med AFP".
 9. Din Mac är nu förberedd för att dela filer och mappar med andra datorer via AFP, som är avsett för äldre Mac-datorer.
 10. När du vill överföra dina filer ser du specifikationerna för din Mac längst upp på skärmen, och under dessa detaljer ser du ett namn.
 11. Du kan ange det namnet för alla andra Mac-datorer i ditt lokala trådlösa nätverk som du vill ska kunna dela åtkomst till din Mac.
 12. Placera den mapp eller fil som du vill göra offentlig i den delade mappen Offentlig som du konfigurerade i menyn Inställningar i Systeminställningar. Slutligen kommer den andra Mac-enheten att kunna komma åt den!
FileMail App för fildelning

7. Överför filer mellan Mac-datorer med Filemail

Även om Mac-användare kan använda vår webbplats för att dela filer med varandra, kommer jag i det här avsnittet att gå igenom FileMail Desktop för Mac. Processen för att skicka filer via vår webbplats och våra desktop-appar är densamma, så du kan följa med även om du inte har desktop-appen installerad eller bara vill använda vår webbplats.

Dessutom kostar det ingenting att använda FileMail om du vill dela filer som är mindre än 5 GB stora. Du behöver inte registrera dig.

Dessutom kostar det ingenting att använda FileMail om du vill dela filer som är mindre än 5 GB stora. Du behöver inte registrera dig.

 1. Starta desktop-appen eller gå till startsidan på vår webbplats.
 2. Klicka på "Lägg till filer".
 3. Navigera till, och bifoga, önskade filer och/eller mappar.
 4. Du kan välja att skicka dina filer som ett e-postmeddelande eller ladda upp dina filer och få en delbar länk.
 5. Om du valt att "Skicka som e-post", skriv in mottagarens e-postadress. Skicka ett valfritt meddelande om du vill.
 6. Tryck på knappen Skicka.
 7. Mottagaren får ett e-postmeddelande med instruktioner om hur filerna kan laddas ner.
 8. Om du väljer att "Skicka som länk" kommer du efter att dina filer har laddats upp att få en länk som du kan dela med dig av till den du vill dela filerna med.

Om du är yrkesverksam kommer du med största sannolikhet att behöva överföra filer till personer och organisationer över hela världen. Filemail är till stor hjälp i denna situation. Det finns inga svåra förberedelser, inga QR-koder att läsa och inga hinder att gå igenom. Att skicka en fil är lika enkelt som att skicka ett e-postmeddelande.

Med appen Filemail Desktop kan du skicka stora filer av valfri storlek till valfri e-postadress med hjälp av ett enkelt dra och släpp-gränssnitt. Du kan också ladda upp filer till en privat URL som du kan dela med andra. Överföringar förbättras av Filemails UDP-protokoll, vilket gör det till den snabbaste och mest tillförlitliga metoden för att skicka stora filer över internet.

Fördelar och nackdelar

Utforska för- och nackdelar med olika metoder för hur man överför filer från Mac till Mac

Typ av överföring Fördelar Nackdelar
Delning av filer
Detta är en enkel överföringsmetod med mycket snabba överföringshastigheter Eftersom dina Mac-datorer troligen redan är anslutna till ett lokalt nätverk behöver du bara konfigurera och aktivera Fildelning vara den enda ändring som krävs för de flesta användare.
För att fungera måste båda enheterna dela ett nätverk.
AirDrop
Jämfört med många andra alternativ är AirDrop snabbare och säkrare. Eftersom den automatiskt kan hitta mottagare i närheten behöver du inte ansluta några enheter.
Långsam metod med överföringshastigheter på ca 40 MB/s mellan moderna Mac-modeller. Det kan användas i onda syften om det används på ett publikt nätverk, så var försiktig med att låta andra överföra filer till din Mac via AirDrop.
Delning av nätverk
En av de mest effektiva metoderna för dig som vill skicka filer ofta
För att fungera måste båda enheterna dela ett nätverk.
Migrationsassistent
Intuitivt alternativ som är lätt att använda Det kopierar alla dina filer och låter dig välja vilka användarkonton som ska överföras till den nya Macen.
Alla dina filer kommer att dupliceras. Om du har uppgraderat din Mac under årens lopp kan du ha hundratals eller till och med tusentals föråldrade filer som tar upp utrymme.
iCloud
När du använder molnlagring synkroniseras och uppdateras alla dina enheter när du gör ändringar i en fil. iClouds tjänster fungerar även på icke-iOS-enheter, men de integreras särskilt väl med Apples ekosystem. Leverantörer av molnlagring stärker säkerheten i sina tjänster med extra lager.
För molnbaserad fillagring krävs internetanslutning. Uppladdning och nedladdning av data från molnet medför extra kostnader som kan bli höga. Ibland kan överföringen av filer bli långsam om servern är överbelastad.
FileMail
Det är gratis att använda och ingen registrering krävs Stora filer stöds Snabba och okomplicerade överföringstider
Internetanslutning krävs. För att dela mycket stora filer krävs en prenumeration, men det går att prova gratis i 7 dagar.

Överför filer av alla storlekar

Obegränsat antal mottagare, nedladdningar och bandbredd

Hur du skickar stora filer med Telegram

skicka stora filer med telegram

Telegram är en av världens mest populära meddelandeappar. Den är enkel, snabb, säker och gratis. Telegram har på senare tid vunnit popularitet som ett alternativ till mer etablerade chattapplikationer, på grund av dess betoning på integritet och säkerhet. Precis som med andra meddelandeprogram kan du använda appen för att dela filer, och vi kommer att gå in på hur du kan skicka stora filer med Telegram.

En av de bästa sakerna med Telegram är att det är mycket säkert. Meddelanden krypteras med hjälp av en hemlig sås som är praktiskt taget omöjlig att knäcka. Dessutom är Telegram en av de få meddelandeappar som erbjuder end-to-end-kryptering. Det innebär att dina meddelanden är helt säkra från avsändare till mottagare.

En annan bra sak med Telegram är dess snabbhet. Telegram är snabbare än SMS, och det är också mycket billigare. Telegram använder en teknik som kallas "datakomprimering" vilket gör det mycket snabbt.
Telegram är också mycket enkelt att använda. Användargränssnittet är strömlinjeformat och lätt att förstå. Slutligen är Telegram gratis att använda. Det finns inga abonnemangsavgifter eller dolda kostnader. Om du letar efter en snabb, säker och enkel meddelandeapp är Telegram ett utmärkt val. Den finns tillgänglig för alla större plattformar, inklusive iOS, Android, Windows och Mac.

Överför upp till 5 GB gratis

Ingen registrering krävs

säkert lås

Telegrams säkerhetsfunktioner

Telegram har ett antal säkerhetsfunktioner som gör det till ett utmärkt val för meddelandehantering. Dessa funktioner inkluderar:
 • Kryptering från början till slut: Telegrammeddelanden är krypterade från början till slut. Det innebär att endast avsändaren och mottagaren kan läsa meddelandena. Inte ens Telegram kan läsa meddelandena.
 • Hemliga samtal: Telegram erbjuder en funktion som kallas "Secret Chats", som är krypterade chattar som förstörs av sig själva efter en viss tid.
 • Molnbaserad: Telegrammeddelanden lagras i molnet. Det innebär att du kan komma åt dina meddelanden från vilken enhet som helst.
 • Öppen källkod: Telegram är öppen källkod. Det betyder att vem som helst kan granska koden för att se till att det inte finns några säkerhetshål.
 • Verifiering i två steg: Telegram erbjuder tvåstegsverifiering för ett extra säkerhetslager.
 • Datakomprimering: Telegram använder datakomprimering för att göra meddelanden snabbare.
Som du kan se erbjuder Telegram ett antal funktioner som gör det till ett utmärkt val för meddelandehantering. Det är snabbt, säkert och enkelt att använda. Om du letar efter ett alternativ till traditionella SMS-meddelanden är Telegram ett utmärkt val.
dela filer

Hur man delar filer i Telegram

Telegram erbjuder ett antal sätt att dela filer med dina kontakter. Du kan dela filer via:
 • Telegramgrupper: Du kan dela filer med upp till 200 personer i en Telegramgrupp.
 • Hemliga samtal: Du kan dela filer med en person i en hemlig chatt. Filerna förstörs själva efter en viss tid, vilket gör dem perfekta för att dela känsliga filer.
 • Moln: Du kan dela filer med vem som helst i din kontaktlista. Filerna lagras i molnet och kan nås från vilken enhet som helst. Det kan vara ett bra sätt att dela stora filer med många personer.
 • Direkta meddelanden: Du kan också dela filer med personer i din kontaktlista genom direktmeddelanden, vilket är relativt enkelt.
Fildelning är en av de bästa sakerna med Telegram. Det är enkelt att göra och erbjuder mycket flexibilitet. Du kan dela filer med grupper av personer eller med en person i en hemlig chatt. Du kan också lagra filer i molnet så att de kan nås från vilken enhet som helst.
Om du letar efter en meddelandeapp som erbjuder fildelning är Telegram ett utmärkt val. Den är enkel att använda och mycket flexibel.
begränsningar

Begränsningar av filstorlek i Telegram

Telegram har en gräns på 2 GB per fil. Detta är en ganska hög gräns, som gör det möjligt att skicka komprimerade bilder, dokument och liknande. Men om du behöver skicka en fil som är större än 2 GB finns det en lösning.

Så hur kan du dela filer som är större än vad Telegram kan hantera? Låt oss ta en titt på några av de mest populära metoderna.

1. Dela upp filer i flera delar

Om du har en fil som är större än 2 GB kan du dela upp den i flera delar och skicka den via Telegram. Detta är relativt enkelt att göra och det är en populär lösning för större filer.
Hur kan du dela upp dina filer i flera delar? Det finns några olika sätt att göra det. Du kan använda en filuppdelare som HJSplit eller 7-Zip. Eller så kan du använda ett filkomprimeringsverktyg som WinRAR eller WinZip för att komprimera dina filer i mindre delar.
När du har delat upp dina filer i flera delar kan du skicka dem via Telegram. Den här metoden kan kräva lite arbete, men det är ett bra sätt att skicka stora filer via appen.
komprimera

2. Komprimering av filer

En annan populär lösning för Telegrams begränsning av filstorlek är att komprimera dina filer. Detta kan göras med ett filkomprimeringsverktyg som WinRAR eller WinZip.
Du kan enkelt komprimera dina filer för att göra dem mindre. Öppna bara filen i WinRAR eller WinZip och välj "Lägg till i arkivet". Välj sedan en komprimeringsnivå och klicka på "OK".
Dina filer är nu komprimerade och redo att skickas via Telegram. Se bara till att den totala storleken på alla filer inte överstiger 2 GB, så är du redo.
appar för flera plattformar

3. Använda molnbaserade fildelningslösningar som Filemail

Om du behöver dela en fil som är större än 2 GB kan du alltid använda en molnbaserad fildelningstjänst, vilket är en populär lösning.
Du laddar bara upp filen till tjänsten och delar sedan länken med dina kontakter. De kan då ladda ner filen direkt från tjänsten.
Det finns många olika molnbaserade fildelningstjänster, så du bör kunna hitta en som uppfyller dina behov. Filemail är en av de mest populära tjänsterna där du kan dela stora filer, och den är mycket enkel att använda.
Filemail är en gratistjänst som gör det möjligt att skicka stora filer utan problem. Den är enkel att använda och har många funktioner. Filemail erbjuder 4 olika planer, så du kan välja den som passar dina behov. Med den kostnadsfria planen kan du skicka filer upp till 5 GB, vilket är mer än tillräckligt för de flesta.
Du kan enkelt dela stora filer via e-post eller en säker länk med lugn och ro. Filemail har ett antal funktioner, bland annat:
1. Säkra filöverföringar
Datasäkerhet är ett stort problem för många människor. När du delar känsliga filer vill du vara säker på att de är skyddade. Filemail använder SSL/TLS-kryptering för att skydda dina data under överföringen. Detta innebär att dina data är säkra från tjuvlyssnare.
2. Spåra dina delade filer
Med Filemail kan du enkelt spåra dina delade filer. Detta är en bra funktion om du behöver hålla reda på en filstatus eller om du behöver kontrollera att filen har tagits emot.
3. Snabba överföringar
Filemail använder ett skräddarsytt UDP-protokoll för acceleration av överföringar. Detta hjälper till att se till att dina filer överförs snabbt, även om de är stora.
4. Överensstämmer med integritetsskyddet
Med Filemail kan du välja vilken region du vill lagra dina filer i. Med den här funktionen kan du enkelt följa nationella bestämmelser och din företagspolicy.
5. Integrering av webbplats
Filemail kan enkelt integreras i din webbplats med bara en enda rad HTML-kod. Med denna funktion kan du ta emot stora filer från dina kunder direkt på din webbplats.
6. Anpassning och varumärke
Om du vill kan du anpassa Filemail till ditt varumärke. Detta är ett utmärkt sätt att se till att din fildelningslösning passar in i ditt företags image.
På det hela taget är Filemail ett utmärkt val för dem som behöver dela stora filer. Det är enkelt att använda och erbjuder många funktioner. Funktionerna för säkerhet och efterlevnad är också förstklassiga, vilket är något som många kommer att uppskatta. Prova Filemail idag och se hur det kan hjälpa dig att dela filer snabbt och enkelt.
dom

Slutsats

Telegram är en fantastisk meddelandeapp som erbjuder mycket flexibilitet. Du kan dela filer med grupper av personer eller med en person i en privat chatt. Telegram erbjuder också ett antal olika sätt att dela filer, inklusive fildelning via molnet, komprimering av filer och delning av filer i flera delar.
Om du vill dela en fil som är mindre än 2 GB kan du använda någon av de metoder som nämns ovan. Om du däremot behöver skicka stora filer är molnbaserade fildelningstjänster det bästa sättet. Filemail erbjuder ett antal funktioner som gör att det sticker ut från mängden, så se till att du ger det ett försök.

Överför filer av alla storlekar

Professionella, affärs- och företagsplaner finns tillgängliga

Sätt att säkerhetskopiera datorfiler

sätt att säkerhetskopiera datorfiler
De flesta personer och organisationer förstår hur viktigt det är med säkerhetskopiering och återställning för att skydda digitala tillgångar från radering, korruption, virus och andra faror. Det är därför som säkerhetskopiering anses vara den sista försvarslinjen. Överlag finns det flera sätt att säkerhetskopiera datorfiler, vilket kommer att undersökas närmare.

Skicka upp till 5 GB gratis

Ingen registrering krävs

säkerhetskopiering av data

Inledning: Vad är File Backup?

I huvudsak skyddar en filbackup mot betydande dataförluster på grund av olyckor eller mänskliga misstag. Säkerhetskopiering skriver säkerhetskopior av filsystemet i formatet för säkerhetskopieringsfilen, medan återställning läser säkerhetskopior av filsystemet, vilket hanteras med olika kommandon.
Att skapa en filbackup innebär att du lagrar kopior av din viktiga system- och personinformation på en hårddisk eller ett externt backup- eller flashminne, bland andra lagringsalternativ. Det är viktigt att skapa säkerhetskopior av dina data som en del av rutinmässigt datorunderhåll för att säkra din information i händelse av systemfel eller filskador.
Det finns många olika alternativ för att säkerhetskopiera eller bevara dina data och digitala filer. Vi har tittat på de mest populära datalagringsenheterna som används av privatpersoner för säkerhetskopiering och arkivering, med tanke på att allas behov är olika och att det inte finns något alternativ som passar alla.
digitala medier

Typer av saker som folk vill ha backup

Generellt sett är det filer som du har skapat som du bör säkerhetskopiera. Som du vet är dataförluster en vanlig företeelse. Det är möjligt att din hårddisk skadas vid något tillfälle. Filer kan också gå förlorade på grund av virusinfektion, ransomware-attack, Windows-uppdatering, strömavbrott och vissa andra faktorer. Därför är filbackup avgörande för att förhindra dataförlust.

Olika projekt

Om du utför något kreativt arbete, t.ex. programmering, videoredigering eller fotografering, ska du se till att säkerhetskopiera dina data, särskilt om du arbetar med ett pågående projekt.

Nedladdningar

Som standard lagras nedladdade filer i datorns mapp Downloads. De flesta webbläsare och många program för nedladdning av media väljer den här mappen som standardplats för nedladdningar.
Även om du kanske först vill radera stora nedladdningar som du inte längre vill ha, är det bra att skapa en säkerhetskopia av den här mappen som en försiktighetsåtgärd. När du har en programvaruinstallation eller en PDF-fil som du laddade ner för flera månader sedan vet du aldrig när du kan behöva den.

Tillämpningar

Det kan också vara en bra idé att göra en säkerhetskopia av alla dina appar. Det gör det enklare att installera om dem under en katastrofåterställning. På grund av detta är det lämpligt att du lägger alla nya program som du laddar ner och installerar från Internet i en särskild mapp som automatiskt säkerhetskopieras som en del av din vanliga säkerhetskopieringsprocedur.

Favoriter eller bokmärken i din webbläsare

Platsen där dina bokmärken (även kallade favoriter) sparas kan skilja sig åt beroende på vilken webbläsare du använder. Internet Explorer kan till exempel spara dina bokmärken i mappen Favoriter i din användarkontomapp om du använder Windows. Andra webbläsare, t.ex. Google Chrome, Firefox har synkroniseringsfunktionen, som gör att du kan synkronisera webbläsarens inställningar (inklusive bokmärken) mellan olika enheter.
extern anordning

Manuell säkerhetskopiering

Med en manuell säkerhetskopiering måste du starta säkerhetskopieringsprocessen varje gång du vill säkerhetskopiera dina data. Det är för personer som vill ta kontroll över sitt eget öde. Det innebär att du manuellt säkerhetskopierar din webbplats när du anser det nödvändigt.
Du måste bestämma vilka filer du vill säkerhetskopiera, var du vill att de ska säkerhetskopieras och hur ofta du vill att de ska sparas. Det kräver tid, som du kanske inte har.
De exakta instruktionerna och metoderna för säkerhetskopiering av webbplatsen kan variera beroende på vilka tjänster du väljer. En annan metod för manuell säkerhetskopiering är att ladda ner och skapa säkerhetskopior av alla dina filer och data manuellt.
automatisering

Automatisk säkerhetskopiering

Automatisk säkerhetskopiering är en form av paradigm för säkerhetskopiering av data där data säkerhetskopieras och lagras från ett lokalt nätverk/system till en säkerhetskopieringsanläggning med liten eller ingen mänsklig inblandning. Genom att automatisera säkerhetskopieringsprocessen elimineras den tid och komplexitet som är förknippad med manuell säkerhetskopiering av en dator, ett nätverk eller en informationsteknisk miljö.
Eftersom tid är en av de mest värdefulla resurserna i dag är det anmärkningsvärt att automatiserade säkerhetskopior sparar tid och bör uppmärksammas. Det krävs inget mer än att planera din kalender i förväg en gång; systemet tar hand om allt annat åt dig!
Dessutom är säkerhet lika viktigt som snabbhet när det gäller transaktioner på nätet. Den leverantör du väljer för att göra automatiska säkerhetskopior är ansvarig för att bevara säkerheten för dina säkerhetskopierade data: detta inkluderar att skydda din webbplats från potentiella hackarangrepp, programvarufel och andra säkerhetsbrister.
lagringsanordning.

Metod 1: Extern fysisk lagringsenhet

Det kan inte bli enklare än så här: anslut bara en extern lagringsenhet till datorn och börja. Naturligtvis finns enheter i många olika former, storlekar och kombinationer. En enkel enhet kostar inte mycket, men den gör inget annat än att sitta och vänta på att du ska göra jobbet. Nästan alla enheter använder för närvarande höghastighetsgränssnitt USB-A 3.0 eller USB-C.
Externa hårddiskar, SD-kort och flashminnen är alla exempel på fysisk lagring. Denna typ av lagringsenhet gör det möjligt för användarna att se sina filer utan internetanslutning och att överföra sina uppgifter genom att fysiskt överlämna filerna till en handledare eller familjemedlem, med säkerhet om att ingen annan kommer att kunna ta del av uppgifterna.

Men problemet med externa enheter är att de kan drabbas av någon form av fysisk skada eller förflyttas. 

kloning av diskavbild

Metod 2: Kloning av diskbild

Ett vanligt sätt att säkerhetskopiera datorn är att klona hårddisken eller vissa partitioner på hårddisken. Detta genererar en identisk, okomprimerad klon av hela hårddisken eller partitioner av hårddisken.
En avbildning är en kopia av alla dina data - alla filer och mappar, samt program- och systemfiler - som skapas genom att ta en ögonblicksbild av din hårddisk vid en viss tidpunkt. När en klon eller avbild används för återställning skriver den över det nuvarande ramverket och hårddisken återgår till det skick den hade vid tidpunkten för säkerhetskopieringen eller kloningen.
Det faktum att diskkloner är okomprimerade innebär att de kan kopieras omedelbart till en backup-enhet eller till molnet, vilket gör att du alltid har en uppdaterad, identisk kopia av dina data.
Vid säkerhetskopiering är kloning användbart för snabb återställning, men imaging ger dig fler möjligheter till säkerhetskopiering. Genom att ta en inkrementell ögonblicksbild för säkerhetskopiering kan du bevara flera foton utan att behöva oroa dig för att ta upp mycket extra utrymme.
När du blir ett offer för utpressningstrojaner eller en annan datakatastrof och behöver återställa systemet till en tidigare diskavbildning är detta mycket viktigt att komma ihåg.
appar för flera plattformar

Metod 3: Använd molnbaserad lösning online

Numera kan vi lugnt säga att vi lever i molnets tidsålder. Säkerhetskopiering online, som tidigare ansågs vara en specialisttjänst, betraktas nu som standardförfarande för viktig information. Det har blivit ett av de mest gångbara sätten att säkerhetskopiera dina datorfiler!
Molnbackup, som ibland kallas onlinebackup eller fjärrbackup, är en teknik för att överföra en kopia av en fysisk eller virtuell fil eller databas till en sekundär, extern destination för bevarande i händelse av utrustningsfel eller naturkatastrof.
Vanligtvis är den sekundära servern och datalagringsstrukturen värd för en tredjepartsleverantör som tar betalt av backupkunden baserat på mängden lagringsutrymme eller kapacitet som används, mängden överförda data, antalet kunder, antalet servrar eller antalet gånger som data görs tillgängliga.
Du kan välja mellan synkroniseringsprogram som automatiskt säkerhetskopierar dina filer till molnet eller så kan du göra det manuellt.
Synkroniseringsprogrammet, som är viktigt för alla som använder mer än en dator eller enhet, garanterar att du behåller samma filer på alla dina datorer. Dessutom är de också allmänt tillgängliga från mobila enheter.
När du ändrar en fil meddelas ändringen automatiskt till alla andra datorer som är anslutna till kontot, även de som kör olika operativsystem. Det är den bästa formen av redundans.
I slutändan gör molnlagring det möjligt för användare att dela och komma åt data var som helst i världen, utan att behöva besöka sina lagringssystem på plats. Överhuvudtaget lagrar molnlagring information på fjärrservrar, varifrån den kan underhållas och kontrolleras på distans, samt säkerhetskopieras och hämtas.

Överför filer av alla storlekar

Snabb och säker filöverföring

Varför e-post inte är säkert

e-post är inte säkert
Vi har alla hört skräckhistorierna om e-postsäkerhet - från hackade e-postmeddelanden till nätfiske - och det är lätt att förstå varför många tror att e-post inte är ett säkert kommunikationsmedium. Men när man gräver djupare kommer man att stöta på fler frågor som förstärker varför e-post inte är säkert.

Trots säkerhetsfrågorna är e-post, med över 4 miljarder användare, fortfarande en av de mest populära kommunikationsmetoderna i dag. Enligt Årlig rapport från Radicati-koncernen., det totala antalet e-postmeddelanden från företag och konsumenter som skickas och tas emot dagligen är över 319 miljarder år 2021 och förväntas öka till över 376 miljoner i slutet av 2025.

Men är e-post verkligen så osäkert som vissa uppgifter antyder? Svaret är både ja och nej. E-post är definitivt inte lika säkert som vissa andra kommunikationsmetoder, t.ex. privata meddelandeappar eller säkra e-posttjänster.

Med lite försiktighet och sunt förnuft kan e-post dock fortfarande vara ett relativt säkert sätt att kommunicera. Använd det bara inte för att skicka konfidentiella filer.

Överför upp till 5 GB gratis

Ingen registrering krävs

Problem med e-postsäkerhet

Det finns flera skäl till att e-post inte är lika säkert som andra kommunikationsmetoder. För det första är e-post inte krypterad, vilket innebär att all information som skickas via e-post inte är skyddad från att avlyssnas av tredje part.
E-post är ett kommunikationsmedium som sänds ut, vilket innebär att ett e-postmeddelande som skickas till ett stort antal mottagare sannolikt kommer att läsas av någon annan än den avsedda mottagaren. Det är också mycket lätt för någon att skapa ett falskt e-postkonto och utge sig för att vara en annan person, vilket kan användas för att lura eller nätfiska människor.
Ett annat problem med e-postsäkerhet är att det ofta är lätt för angripare att skicka falska e-postmeddelanden (så kallade phishing-attacker) som ser ut att komma från en betrodd källa, till exempel en vän eller kollega. Dessa e-postmeddelanden innehåller ofta länkar till skadliga webbplatser eller bilagor som kan infektera din dator med skadlig kod.
Dessutom är många e-postservrar inte säkra, vilket innebär att dina e-postmeddelanden lätt kan avlyssnas och läsas av tredje part. Detta gäller särskilt för offentliga e-postservrar som Gmail, Yahoo! Mail och Hotmail. Det är också värt att notera att e-postleverantörer kan få (och får) tillgång till din e-post för att leverera riktade annonser.
För att sammanfatta det hela kan man säga att farorna med e-post är följande:
 • E-post är inte krypterad, så all information som skickas via e-post är inte skyddad från att avlyssnas av tredjepartsattackerare.
 • E-post är ett kommunikationsmedium som sänds ut, vilket innebär att ett e-postmeddelande som skickas till ett stort antal mottagare sannolikt kommer att läsas av någon annan än den avsedda mottagaren.
 • Det är mycket lätt för någon att skapa ett falskt e-postkonto och utge sig för att vara en annan person, vilket kan användas för att lura eller nätfiska människor.
 • E-postmeddelanden kan lätt avlyssnas och läsas av tredje part.
 • Din e-postleverantör kan få tillgång till dina e-postmeddelanden för att kunna leverera riktade annonser.
Skicka inte konfidentiella filer.

Typer av saker som du inte bör skicka med e-post

Det finns ett antal saker som du inte bör skicka via e-post, eftersom de anses vara högriskvaror. Det kan vara lite svårt att veta vad dessa saker är, eftersom gränsen mellan vad som anses vara högrisk och vad som inte anses vara högrisk ändras beroende på sammanhanget.
E-post är inte ett säkert sätt att skicka känslig information, t.ex. lösenord, kreditkortsnummer eller bankkontouppgifter. Om du behöver skicka konfidentiell information bör du använda en säker meddelandeapp eller en krypterad e-posttjänst.

Du bör undvika att skicka högupplösta bilder eller stora filer via e-post, eftersom dessa lätt kan avlyssnas och stjälas av tredje part. Det är också en bra idé att undvika att skicka känslig information via e-postbilagor, eftersom dessa lätt kan öppnas av någon annan än den avsedda mottagaren.

Det är ingen bra idé att dela med sig av personlig eller ekonomisk information via e-post, eftersom denna information lätt kan stjälas av bedragare och identitetsstölder. Du bör också vara försiktig med att klicka på länkar eller ladda ner bilagor från okända e-postadresser, eftersom dessa ofta kan innehålla skadlig kod eller virus.
Du bör också undvika att använda e-post för att kommunicera med personer som du inte känner. E-post är inte ett säkert sätt att kommunicera med främlingar, eftersom det är lätt för bedragare och phishers att skicka falska e-postmeddelanden som ser ut att komma från en pålitlig källa.
Genom att utbilda dig själv om farorna med e-post och vidta några enkla försiktighetsåtgärder kan du minska risken för att din e-post avlyssnas eller äventyras. Så nästa gång du är på väg att trycka på "skicka", stanna upp och fråga dig själv: Är det här mejlet verkligen säkert?

Säkra alternativ för att skicka konfidentiella dokument

Att skicka konfidentiella dokument via e-post är inte en säker process, eftersom din information lätt kan avlyssnas och läsas av tredjepartsattackerare. Du bör aldrig skicka konfidentiella dokument via e-post, eftersom de lätt kan stjälas av bedragare och identitetstjuvar.
Om du behöver skicka konfidentiella dokument finns det ett antal säkra alternativ till e-post som du kan använda. Låt oss ta en titt på några av dem.

1. Appar för privata meddelanden

kommunikationsappar
Privata meddelandeappar som WhatsApp, Facebook Messenger och Signal är ett utmärkt sätt att kommunicera med vänner och kollegor på ett säkert sätt. Dessa appar använder end-to-end-kryptering, vilket innebär att dina meddelanden krypteras och endast kan läsas av den avsedda mottagaren.
Fördelar Nackdelar
Meddelanden är krypterade och kan inte läsas av tredjepartsattacker.
Inte alla appar erbjuder kryptering från början till slut
Många appar erbjuder en hög nivå av säkerhet och integritet
Vissa appar är inte lika säkra som andra
Begränsningar av filstorlek innebär att du inte kan skicka stora filer

2. Säkra e-posttjänster

E-post
Säkra e-posttjänster, som ProtonMail och Tutanota, erbjuder en hög säkerhets- och integritetsnivå. Dessa tjänster använder end-to-end-kryptering, vilket innebär att dina meddelanden krypteras och endast kan läsas av den avsedda mottagaren.
Fördelar Nackdelar
Meddelanden är krypterade och kan inte läsas av tredjepartsattacker.
Inte alla appar erbjuder kryptering från början till slut
Många appar erbjuder en hög nivå av säkerhet och integritet
Vissa appar är inte lika säkra som andra
Begränsningar av filbilagornas storlek innebär att du inte kan skicka stora filer.

3. Program för filkryptering

kryptering
Filkrypteringsprogram som VeraCrypt och BitLocker är ett utmärkt sätt att lagra känsliga filer på ett säkert sätt. Dessa program använder starka krypteringsalgoritmer, vilket innebär att dina filer är skyddade från angripare från tredje part.
Fördelar Nackdelar
Filerna är krypterade och kan inte läsas av tredje part.
Programmen kanske inte är tillgängliga på alla plattformar
Programmen är lätta att använda om man är tekniskt kunnig.
Filkrypteringsprogram kan vara komplicerade och svåra att använda för vissa personer.

4. USB-minnen

pen usb-enhet
USB-minnen är ett utmärkt sätt att förvara känsliga filer på ett säkert sätt. USB-minnen kan krypteras, vilket innebär att dina filer är skyddade från angripare från tredje part.
Fördelar Nackdelar
USB-minnen är bärbara och kan tas med dig vart du än går.
USB-minnen kan förloras eller stjälas
USB-minnen är enkla att använda
Inte alla USB-minnen är krypterade
USB-minnen har vanligtvis en relativt liten lagringskapacitet.

5. Molnlagringstjänster

appar för flera plattformar
Molnlagringstjänster som iCloud, Google Drive och DropBox är ett utmärkt sätt att lagra dina filer på ett säkert sätt. Dessa tjänster använder starka krypteringsalgoritmer, vilket innebär att dina filer är skyddade från angripare från tredje part.
Fördelar Nackdelar
Filerna är krypterade och kan inte läsas av tredje part.
Alla tjänster erbjuder inte kryptering från början till slut
Många tjänster erbjuder en hög nivå av säkerhet och integritet.
Vissa tjänster är inte lika säkra som andra
Du behöver en betald prenumeration för att skicka mycket stora filer.

6. Nätverksansluten lagring (NAS)

nätverksbaserad
Nätverksansluten lagring (NAS) är ett utmärkt sätt att lagra dina filer på ett säkert sätt. NAS-enheter liknar USB-minnen, men de erbjuder ett antal fördelar, till exempel möjligheten att dela filer med andra användare och möjligheten att säkerhetskopiera dina filer.
Fördelar Nackdelar
Filerna är krypterade och kan inte läsas av tredje part.
NAS-enheter kan förloras eller stjälas
NAS-enheter är bärbara och kan tas med dig vart du än går.
Alla NAS-enheter är inte krypterade
NAS-enheter är lätta att använda

Slutsats

E-post är inte ett säkert sätt att skicka konfidentiella dokument. Det är inte alltid lätt att skicka konfidentiella dokument via e-post, och det finns en risk för att dina dokument kan läsas av tredjepartsattackerare. Genom att ha kunskap om de olika säkra alternativen till e-post kan du hålla dina konfidentiella dokument säkra.
Om du behöver skicka konfidentiella dokument finns det ett antal säkra alternativ till e-post som du kan använda. Det är viktigt att göra grundlig research innan du väljer rätt alternativ för dig. Se till att välja en tjänst som är säker och erbjuder en hög nivå av sekretess.

Skicka stora filer av alla storlekar

Dela konfidentiella dokument på ett säkert sätt

Hur du skickar stora filer via Outlook

hur man skickar stora filer med hjälp av outlook

Händer det ofta att du har att göra med stora filer? Då är sannolikheten stor att du har stött på problem med att överföra dem via e-post. Att försöka lista ut hur du ska skicka stora filer via Outlook och andra e-postklienter kommer att ta flera timmar av din tid i anspråk.

Det kan vara svårt att överföra stora filer om du inte har de nödvändiga verktygen. Detta gäller oavsett om du skickar en reklamfilm till en kund eller ett stort dataset till en teammedlem. Detta bör dock inte vara ett stort hinder, eftersom det finns en mängd olika metoder för att skicka stora e-postbilagor via e-post.

Överför upp till 5 GB gratis

Ingen registrering krävs

begränsningar

Vad är Outlooks gräns för filstorlek?

Har du någonsin försökt skicka en fil till någon och bara fått veta att filen var för stor av deras e-postleverantör? Tyvärr är det ett vanligt och irriterande problem.

 Storleken på bifogade filer begränsas ofta av e-postleverantörer och programvara. Om du försöker skicka stora filer via Outlook-e-post kan du få problem. Detta beror på att Outlooks standardbegränsning för filstorlek är 100 MB.

Problem när du använder Outlook för att skicka stora filer

Du kan vara förbryllad över varför du inte kan överföra stora filer från början. Om du skickar stora filer via e-post kan det leda till att servern blir långsammare och att den tar upp för mycket utrymme i e-postleverantörens databas.
Denna begränsning av filstorleken hindrar din dator från att upprepade gånger försöka ladda upp mycket stora filer som överskrider uppladdningströsklarna hos de flesta Internetleverantörer (ISP).
Standardgränsen för kombinerad filstorlek för e-postkonton på Internet, t.ex. Outlook, är 20 megabyte (MB), men standardgränsen för kombinerad filstorlek för Exchange-konton (affärse-post) är 10 megabyte (MB).Alla försök att bifoga filer som är större än den maximala storleksbegränsningen kommer att resultera i ett felmeddelande.
steg för steg

Hur du skickar stora filer via Outlook steg för steg

Att skicka bilagor med Microsoft Outlook e-post är en enkel metod för att överföra filer till andra, oavsett om du skickar bilder, rapporter eller andra dokument. Varje gång du väljer att bifoga en fil till ett e-postmeddelande, noterar Outlook de filer som du har arbetat med på sistone och föreslår dem för dig när du gör det.
Du kan bifoga filer från datorn, OneDrive eller andra lagringskonton till e-postmeddelanden och kalenderhändelser och dela dem med andra personer med hjälp av funktionen Bifoga fil. Du kan också lägga till bilder i dina e-postmeddelanden och kalenderhändelser.
Vi kommer att undersöka två alternativ som gör det möjligt för användare att skicka stora filer: OneDrive och Filemail.

1.Skicka stora filer via OneDrive

OneDrive är ett bra alternativ för att skicka stora filer, eftersom det är ett populärt molnlagringsalternativ som erbjuds av Microsoft, vilket är en bra början. Om du har ett gratis Outlook-konto får du automatiskt 15 GB lagringsutrymme på OneDrive.
Du kan få mer kapacitet genom att prenumerera på en plan, med högst 1 TB lagringsutrymme tillgängligt för dig. Användare av Outlook som behöver överföra stora filer kan använda OneDrive som ett bekvämt alternativ. Observera att du först måste spara filen på OneDrive for Business innan du kan dela den med någon annan.
Det är möjligt att dela en fil med andra lagkamrater så länge de är inloggade på företagets Office 365-konto. De kommer då att kunna se dokumentet med hjälp av en länk som du kan ge dem.
Det är också värt att notera att eftersom du har delat objektet med alla i din organisation kommer det att visas i varje persons OneDrive under mappen Delat > Delat med mig. Följaktligen kommer alla i organisationen att kunna komma åt filen från var den än dyker upp i Office 365-miljön, till exempel om någon söker efter den.
1. Gå till OneDrive-webbplatsen och logga in med dina Microsoft-kontoinformationer (eller ditt arbets- eller skolkonto).
2. Klicka på cirkeln i det övre högra hörnet av det objekt du vill dela för att öppna det i ett nytt fönster. Efter att du kommit in i OneDrive-gränssnittet ser du valmöjligheter för att ladda upp en ny fil eller mapp till ditt konto.
3. Välj alternativet för att ladda upp filer. Knappen Dela finns högst upp på varje sida på webbplatsen.
Även om du kan ladda upp en hel mapp med filer i det här fallet vill du förmodligen använda filfliken i det här fallet. En cykel av filuppladdningar påbörjas på OneDrive. Beroende på kvaliteten på din internetuppkoppling och filstorlek kan uppladdningsprocessen i slutändan ta från några minuter upp till ett par timmar.
4. Välj om du vill att personer som du delar filen med ska få ändra den eller inte genom att klicka på pennsymbolen och välja Redigera eller Visa. Personer som har tillgång till filen eller mappen får ett e-postmeddelande med en länk till den. När du får information om att dokumentet har setts av den avsedda mottagaren får du en bekräftelse via e-post.
Om du vill att andra ska kunna ändra filen efter att den har publicerats anger du om de får göra det. Ändra behörigheter och bestäm vad du vill göra med filen du just delat genom att klicka på knappen Ändra behörigheter. Det är möjligt att välja ett av två alternativ.
appar för flera plattformar

Skicka stora filer via Outlook med Filemail

Filemail är en av de snabbaste och mest bekväma metoderna för att skicka stora filer till andra. Filemail är en webbaserad plattform som innehåller ett antal program och tjänster som gör det möjligt för användare att skicka och ta emot stora filer av valfri storlek var som helst i världen. De användarvänliga apparna och den blixtsnabba molnarkitekturen gör det möjligt att transportera massiva filer från vilken enhet som helst på rekordtid.

När du använder Filemail Outlook tilläggkan du överföra stora filer direkt från Outlook 2013/2016/2019 genom att använda Filemail. Bifoga filerna på samma sätt som du normalt gör i Outlook och klicka sedan på Skicka. Bilagorna raderas från e-postmeddelandet och laddas upp till våra servrar i stället, vilket resulterar i ett mindre och mer leveransdugligt e-postmeddelande för mottagaren.

De enda begränsningarna på Filemal som är kopplade till den kostnadsfria tjänsten utan konto är att du kan ladda upp ett obegränsat antal filer, men de får inte vara större än 5 GB per uppladdningssession för att anses vara kostnadsfria. Under en 24-timmarsperiod tillåts två överföringssessioner. Alla abonnemangsplaner ger dig obegränsade uppladdningssessioner, och du får ladda upp filer av alla storlekar, oavsett hur stora de är.
Dessutom finns det inga nedladdningsbegränsningar att oroa sig för. Det är möjligt för dig att dela filer med andra, och för dessa andra att ladda ner filerna så många gånger de vill från din delade mapp.
Du har full kontroll över hur du laddar upp filer till Filemail. Du kan använda en webbläsare, en av Filemails skrivbordsapplikationer, en iOS-applikation eller till och med en Android-applikation.
1. Välj en fil eller mapp

Välj de filer som du vill ladda upp från datorns hårddisk. Alternativt kan du dra och släppa filerna. Du kan välja att skicka in e-postadresser till personer som du vill dela filerna med. 

2. Ladda upp dina filer

Vi börjar ladda upp filerna så snart du klickar på Skicka. Dina filer är säkra eftersom de skyddas av end-to-end-kryptering och ett säkert system för filhosting.

3. Folk laddar ner dina filer

När du har slutfört uppladdningen kommer Filemail att lagra dina data i molnet. De personer som du skickade e-post till i steg 1 kan ladda ner filerna. Du kan också distribuera en direktlänk till dina uppladdade filer till andra.

Dela filer av alla storlekar

Börja dela filer direkt från Outlook

Hur du delar stora filer via Internet

hur man delar stora filer via internet

Vi vet alla hur det är att försöka komma fram till hur man ska dela stora filer via Internet. Oavsett om det är ett dokument, ett foto eller en video kan det vara frustrerande långsamt att överföra det från en dator till en annan. Men med rätt verktyg behöver det inte vara så.

Om du gör en snabb Google-sökning på "hur man delar stora filer via internet" får du en mängd alternativ. Men alla är inte lika bra. Vissa tjänster är bättre för att skicka små filer, medan andra är utformade för större filer.
Det finns flera sätt att dela stora filer på internet, men alla är inte lika bra. I den här artikeln ska vi utforska några av de mest populära metoderna för att dela stora filer och diskutera för- och nackdelar med varje metod. Nu sätter vi igång!

Dela upp till 5 GB gratis

Ingen registrering krävs

komprimera

Komprimera filer

Innan du skickar filer är det viktigt att se till att de är så komprimerade som möjligt. Detta minskar den tid det tar att skicka dem och sparar även bandbredd.
Det finns flera sätt att komprimera filer, men det mest populära är förmodligen ZIP-komprimering. Det är det format som de flesta verktyg för filkomprimering använder, bland annat WinZip och 7-Zip.
Det är ganska enkelt att komprimera filer med hjälp av komprimeringsprogram som WinZip eller 7zip. Välj bara de filer du vill komprimera, högerklicka på dem och välj alternativet "Compress". På så sätt skapas en ny komprimerad fil som är mindre i storlek och tar mindre tid att skicka. Filen sparas som en ZIP-fil som du sedan kan skicka över internet.
E-post

E-post för att skicka stora filer

Det vanligaste sättet att skicka filer via internet är via e-post. Det är en snabb och enkel metod som inte kräver någon speciell programvara eller några särskilda verktyg. E-post har också fördelen att den har universellt stöd, så nästan alla kan använda den.

Till skicka filer via e-postDu kan bara bifoga det till ett e-postmeddelande och skicka det till mottagaren. De kan sedan öppna bilagan och spara filen på sin dator. Så enkelt är det!

Nackdelen med e-post är att det kan vara långsamt och opålitligt, särskilt om filen är stor. E-postservrar kan också vara överbelastade, vilket kan leda till att filen tar lång tid att ladda ner. Dessutom är e-post ett bra alternativ för små filer, men det är inte idealiskt för större filer. Den maximala storleken för en e-postbilaga är vanligtvis cirka 25 MB, vilket kanske inte räcker för större filer.
pen usb-enhet

Använd en penna eller ett USB-minne

Om du behöver skicka en fil som är större än 25 MB kan du använda ett penna-minne eller ett USB-minne. Detta är en fysisk enhet som du kan använda för att lagra och överföra filer mellan datorer.
USB-enheter finns i olika storlekar, från 1 GB till 128 GB. De är också relativt billiga, vilket gör dem till ett bra alternativ för överföring av stora filer. De kan dock vara besvärliga om du inte är i närheten av en dator med en USB-port.
Om du vill skicka en fil med ett USB-minne kopierar du först filen till enheten. Sätt sedan in enheten i mottagarens dator och öppna den. Filen sparas på datorns hårddisk.
Nackdelen med att använda ett USB-minne är att det kan vara svårt att hitta någon som har ett USB-minne. Dessutom är det inte alla som har ett USB-minne, vilket innebär att alla inte kan ta emot filer på detta sätt. Så om du letar efter ett sätt att skicka filer till en bredare publik är USB-enheter kanske inte det bästa alternativet.
extern enhet

Extern hårddisk för att dela stora filer

Ett annat alternativ för att skicka stora filer är att använda en extern enhet. Detta är en fysisk enhet som ansluts till mottagarens dator och kan användas för att lagra och överföra filer.
Externa hårddiskar finns i olika storlekar, från några gigabyte till flera terabyte. De kan också vara dyra, beroende på vilken storlek och typ du väljer. Det är också viktigt att se till att den externa enheten är kompatibel med mottagarens dator.
Om du vill skicka en fil via en extern enhet kopierar du först filen till enheten. Koppla sedan ur enheten från din dator och sätt in den i mottagarens dator. Filen sparas på datorns hårddisk.
Nackdelen med att använda en extern enhet är att det kan vara svårt att hitta någon som har en sådan. Dessutom är det inte alla som har en extern enhet, vilket innebär att alla inte kan ta emot filer på detta sätt.
serverrum

Använd FTP

Om du behöver skicka en fil som är större än 25 MB och mottagaren inte har någon USB-enhet eller extern enhet kan du använda FTP. FTP står för File Transfer Protocol och är ett sätt att överföra filer mellan datorer.
För att skicka en fil med FTP måste du först hitta en FTP-server. Detta är en dator som är särskilt inställd för att lagra och dela filer. Den mest populära FTP-servern är FileZilla, som du kan ladda ner gratis.
När du har installerat FTP-servern kan du öppna den och skapa en ny anslutning. I fönstret Anslut till server anger du FTP-serverns adress och klickar på Anslut. Fälten för användarnamn och lösenord fylls i automatiskt.
Navigera sedan till den mapp där filen är lagrad. Dra filen från det lokala fönstret till fjärrfönstret och klicka på Ladda upp. Filen överförs till FTP-servern och sparas i den angivna mappen.
Nackdelen med FTP är att det kan vara svårt att hitta en FTP-server. Dessutom är det inte alla som vet hur man använder FTP, vilket innebär att alla inte kan ta emot filer på detta sätt.
molnbaserad databehandling

Molnbaserade fildelningstjänster

Molnbaserade fildelningstjänster är ett annat alternativ för att skicka stora filer. Med dessa tjänster kan du ladda upp filer till internet och dela dem med andra personer.

De är enkla att använda och de flesta har en gratis nivå där du kan skicka filer upp till en viss storlek. De mest populära molnbaserade fildelningstjänsterna är Google Drive, iCloud och DropBox.
Hur fungerar då molnbaserade fildelningstjänster?
I princip skapar du ett konto i tjänsten och laddar sedan upp de filer som du vill dela. Filerna lagras på tjänstens server och du kan sedan dela dem med andra personer genom att skicka dem en länk. Länken kan användas för att ladda ner filerna, eller så kan de streamas online.
Det finns dock några saker att tänka på när du använder molnbaserade fildelningstjänster.
För det första är inte alla dessa tjänster gratis. Vissa av dem kräver en betald prenumeration för att du ska kunna använda tjänsten. För det andra lagras de filer som du laddar upp till dessa tjänster ofta i en offentlig mapp. Det innebär att alla som har tillgång till länken kan ladda ner filerna. Slutligen kan fildelningstjänsten gå offline eller drabbas av andra tekniska problem, vilket innebär att filerna kanske inte är tillgängliga.
Om du vill skicka en fil med hjälp av en molnbaserad fildelningstjänst laddar du först upp filen till tjänsten. Öppna sedan tjänsten och dela filen med mottagaren. De kommer att kunna ladda ner filen och spara den på sin dator.
Nackdelen med molnbaserade fildelningstjänster är att de kan vara långsamma och opålitliga. Dessutom är det inte alla som har en prenumeration på dessa tjänster, vilket innebär att alla inte kan ta emot filer på detta sätt.

Filemail

appar för flera plattformar

Filemail är den perfekta lösningen för privatpersoner och företag i alla storlekar som vill ha ett säkert sätt att överföra stora filer. Filemail har gjort sig känt för sin användarvänlighet, snabba överföringshastigheter, generösa lagringsutrymme och säkra datahantering som uppfyller kraven.

Med Filemail finns det ingen storleksbegränsning för att skicka filer. Det betyder att du kan skicka filer av vilken storlek som helst utan att behöva oroa dig för att överskrida en gräns. Filemail erbjuder tvåfaktorsautentisering och end-to-end-kryptering, vilket garanterar att dina filer är säkra och skyddade. Dessutom har Filemail även en funktion för virussökning, som skannar alla filer för virus innan de skickas. Se till att kolla in Filemail för din nästa stora filöverföring!

Slutsats

Det kan vara svårt att skicka stora filer via internet, men det finns flera alternativ. De mest populära metoderna är att komprimera filer, använda e-post, en USD-enhet, en extern enhet, FTP eller en molnbaserad fildelningstjänst. Varje metod har sina egna för- och nackdelar, så det är viktigt att välja den som passar bäst för dina behov.
Se till att göra grundlig research innan du väljer en metod, för att säkerställa att filöverföringarna lyckas. Det är också viktigt att tänka på filstorleken, eftersom vissa metoder kanske inte är lämpliga för större filer.
Kom ihåg att det bästa sättet att skicka stora filer är att använda en kombination av olika metoder. På så sätt kan du se till att filen levereras på ett bra sätt, oavsett hastighet på internetanslutningen eller filstorlek. Lycka till med att skicka!

Dela filer av alla storlekar

Snabb och säker fildelning

Swedish